Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חשיפה: נחשף מקום קבורתה של הצדקת מרת רבקה "די פרומע ריבעלע" ע"ה שמקום מנוחתה בעיירה סטנוב שבאוקראינה המערבית

נחשף מקום קבורתה של הצדקת מרת רבקה "די פרומע ריבעלע" ע"ה

רבות מסופר בשבחי הבעש"ט אודות הצדקת מרת רבקה "די פרומע ריבעלע" ע"ה אמם של האחים הקדושים הרה"ק רבי יוסף מקאמינקע זצוק”ל (מקום מנוחתו התגלה לפני 15 שנה ע"י יו"ר האגודה בצורה פלאית לאחר שהמציבה היתה מכוסה כולה בעפר, המציבה שוקמה ואוהל הוקם במקום) והרה"ק רבי יצחק סופר ממעזריטש זצוק"ל.

בשבחי הבעש"ט מופיע:
כי בעת שהגיע הבעל שם טוב הקדוש לעיירת סטנוב, אמר שהוא צופה באור גדול שמאיר על אשה אחת בעיר, אמרו לו אנשי העיר שבוודאי התכוון ל-'די פרומע ריבלע' (האשה החר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע