Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חמלניצקי: הוצב מחדש סימון לבית החיים בעיר

במקום האנדרטה שנהרסה ע"י אנטישמים, הציבה האגודה בשבוע שעבר שלט זכרון לציון בית הקברות שעמד במקום ונהרס.

 
בחודש אדר תשס"ז, קיימה אגודת אהלי צדיקים בעיר חמלניצקי (שבעבר נקראה פרוסקורוב) שבאוקראינה טקס הקמת מצבה וסימון ביה"ק בשטח בית הקברות היהודי העתיק של העיר, העומד כיום במרכז העיר, בהשתתפות רבים מיהודי העיר וראש הקהל בראשם.


 


בית הקברות נהרס ברובו במשך השנים, וכיום עומד על חלקו בניין משרדים, אולם גם בחלקו האחר לא נותרו מצבות. האנדרטה, שהיתה עשויה אבן בזלת שחורה ומהודרת, ציינה כי השטח הינו שטח בית הקברות היהודי העתיק של העיר ושמות גדולי ישראל הטמונים בו.


 


זמן לא רב חלף, ו"קוזקים" אנטישמים [כן, עדיין יש כאלו המגדירים עצמם כך באוקראינה] הגיעו עם טרקטור והפילו את האנדרטה, וריססו כתובות נאצה אנטישמים. ראש הקהל פנה לראש העיר, וביקש להקים את האנדרטה, שקיבלה את כל האישורים, מחדש. אבל הקוזקים הזהירו, הם אמרו כי אם יקים את המצבה מחדש, יקימו הם בכל העיר אנדרטאות ל"זכרם" של חמלניצקי, בנדרה ואחרים, "גיבורים" אוקראיניים שרצחו מאות אלפים מישראל. בשל כך, לא הוקמה האנדרטה מחדש, ראש הקהל שניסה וניסה נפטר בפתאומיות מדום לב לפני שנה, והעניין נראה היה אבוד.


ר' ישראל מאיר גבאי שהחליט שאינו מוותר בשו"א על בית הקברות היהודי, הצליח לאחר מאמצים מרובים ובהסכמתו של מנהל בנין המשרדים, הוצב על הבנין שלט המציין כי המקום הינו שטח בית הקברות היהודי העתיק של העיר.


אנחנו עושים את זה בכל מקום… רוצה להיות שותף? לחץ כאן לתרומה!


תעודת זהות


 


חמלניצקי (אוקראינית: Хмельницький) – עיר באוקראינה, מרכז חבל חמלניצקי. עד תשי"ד [1954] נקראה פרוסקורוב, או פלוסקירוב (פולנית: Płoskirów). אוכלוסיית העיר מנתה כ-246.8 אלף תושבים בשנת תשס"ד [2004]. העיר נמצאת בשפך הנהר פלוסקיה לבוג הדרומי. מקייב המרחק 376 ק"מ, והעיר נמצאת דרומית-מערבית לה. דרך העיר עוברות מסילות הברזל לבוב-קירובוגרד וצ'רנוביץ-סטרוקונסטנטינוב.


ב-1907 [תרס"ז] הייתה בעיר אחת הקהילות הגדולות בפודוליה ובה 15,000 איש. ב-1917 [תרע"ז] היהודים היוו כמחצית מתושבי העיר.
בפברואר 1919 [תרע"ט] מפקד הקוזאקים סמסנקו החליט לקחת את הפיקוד על שמירת העיר לידיו לאחר שבעיר התרחש מרד הקומוניסטים. הוא קרא לחייליו להרוג יהודים כדי "להציל את אוקראינה" כלשונו, אך לא לבזוז. החיילים צעדו ברחוב המרכזי של העיר ולאחר מכן התפזרו בבתי היהודים. היהודים לא היו מוכנים, ולכן היו בידיים ריקות. תוך 3 שעות הקוזאקים רצחו באכזריות 1600 איש, גברים, נשים וילדים. למרות הפרעות, הקהילה היהודית השתקמה מהר ועם תחילת השלטון הסובייטי היהודים המשיכו להיות הקהילה הגדולה ביותר בעיר.
לאחר שהנאצים נכנסו לעיר ב1941 הם הקימו גטו ל-8000 היהודים הנותרים. ב30 בנובמבר 1942 כ-7000 מיהודי פרוסקורוב, ביחד עם 600 יהודי מיקולאייב, נרצחו באקציה.
בשנות ה-90 לעיר הגיע פרץ חרך, נציג חסידות קרלין, החזיר לקהילה את בית הכנסת והקים מחדש קהילה היהודית, היום נמצא במקום שליח חב"ד הרב יהושע רסקין לצד ראש הקהל המקומי.


 


בעיר יש שני בתי קברות ושלושה קברי אחים, בבית הקברות העתיק קבורים בין היתר:
רבי אריה לייבוש ליברזון מפרוסקוב, בנו של רבי ליבר הגדול מברדיטשוב
רבי יעקב יחיאל בן רבי משה חיים אפרים מסדילקוב


 


מקורות:


ויקפדיה


מכון אהלי צדיקים

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע