Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חולל אוהל רבי אהרן מז'יטומיר

בערב פסח גילה רבה של ז'יטומיר, הרב שלמה ווילהלם, כי פורעים מקומיים – המתנכלים מזה זמן לבית הקברות היהודי – חיללו את ציונו של הרה"ק רביאהרן מז'יטומיר שהוקם ע"י האגודה

מזה זמן, מספר הרב שלמה וילהלם, מתנכלים צעירים מקומיים לבית הקברות היהודי בז'יטומיר. ומשי פעם מושחתות המצבות בו ומרוססות בכתובות נאצה.


שיאה של החוצפה היה בערב פסח, כאשר הפורעים חיללו את האוהל והציון שהקימה האגודה על קברו של הרה"ק רבי אהרן מז'יטומיר.


מיד כאשר התגלה ההרס, עדכן על כך רבה של ז'יטומיר ומערב אוקראינה, הרב שלמה ווילהלם, את יו"ר האגודה, הרב ישראל מאיר גבאי, ופנה לשלטונות החוק על מנת למנוע הישנות מעשים כאלה בעתיד.


האגודה מתכוונת בע"ה לשפץ שוב את האוהל והקבר שחוללו.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע