Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".
(שלוחין ב' י"ג)
"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".
(כתובת קעקע ג' ב')
על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.
(ספר המידות, צדיק קעג)
"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".
(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)
"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".
מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

חודש ושופץ ציונו של הגאון האלוקי החסיד ר' אברהם בר' נחמן זצ"ל מחבר הספרים 'ביאור הליקוטים' ו'כוכבי אור'

חודש ושופץ ציונו של הגאון האלוקי החסיד ר' אברהם בר' נחמן זצ"ל מחבר הספרים 'ביאור הליקוטים' ו'כוכבי אור'

חודש ושופץ ציונו של הגאון האלוקי החסיד ר' אברהם בר' נחמן זצ"ל מחבר הספרים 'ביאור הליקוטים' ו'כוכבי אור' על ידי אגודת אוהלי צדיקים בראשות הרה"ח ישראל מאיר גבאי הי"ו
 
לפני כשלושים שנה, לאחר שגילה ר' יואל שטרקס בנו של החסיד מקורבו של החסיד ראבר"נ  ר' נחום שוסטר ז"ל להרה"ח ר' ישראל מאיר גבאי הי"ו, את מיקומו המדויק של המקום בו טמון הגאון האלוקי ראבר"נ בבית החיים החדש באומן אז הוקמה מציבה פשוטה על מקום קברו כפי הנוסח שהיה רשום עד לפני המלחמה, "פ"נ ר' אברהם ב"ר נחמן הלוי מארץ ישראל. זכרו לא יסוף מזרענו וזכותו יגן עלינו ועל כל בית ישראל אמן". בימים אלו הסתיימו העבודות הנרחבות לשיפוץ קברו והקמת אהל גדול שייתן מענה לבאים להתפלל.


האוהל החדש שהוקם.          צילום: אגודת אהלי צדיקים.
 

כחלק מהשיפוץ והשיקום הוקם כאמור אהל גדול ובו נר תמיד לכבוד נשמתו, בנוסף מציינים בסיפוק באגודת אוהלי צדיקים שהאוהל המרווח כולל מקומות ישיבה שנועדו לתפילה ולימוד ביישוב הדעת מתורתו של האי חסיד וצדיק.
 
הספסלים נתרמו על ידי מרת רבקה לנגר.

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: