Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חג השבועות במז'יבוז'

המונים קיבלו את התורה בערש החסידות מז'יבוז', מקום מושבו ומנו"כ של מרנא ורבנא, קדוש ישראל הבעל שם טוב זיע"א שיום ההילולא שלו חל בחג השבועות | פעילי אהלי צדיקים קיבלו את ההמונים ודאגו לכל צרכי החג באכילה, שתייה ולינה | הכנסת אורחים מסביב לשעון

למעלה מ-500 חסידים ואנשי מעשה מכל רחבי תבל ומכל גווני הקשת היהודית הגיעו לחג מתן תורתינו – חג השבועות לעיירה מז′יבוז′ שבאוקראינה, מקום מושבו ומנוחתו של אור שבעת הימים רבנו ישראל בעל שם טוב זיע"א, לקראת יום השנה ה-252 להסתלקותו.

בתי הכנסת במז′יבוז, בית כנסת העתיק של הבעל שם טוב ששוחזר בשנים האחרונות במדויק על ידי אגודת אהלי צדיקים שבראשות הרב ישראל מאיר גבאי הי"ו, בית הכנסת של האוהב ישראל מאפטא ששוחזר אף הוא בשנה האחרונה על ידי האגודה ובית הכנסת שב′היכל הבעש"ט′ בבנין המרכזי של הכנסת אורחים, שם מתפללים מדי שנה המוני העולים, נוקו, צוחצחו וקושטו לקראת קבלת התורה ולכבוד יום ההילולא והעולים לציון הקדוש.
 
צוות אהלי צדיקים הנמצא במקום בכל ימות השנה, תוגבר לצורך קליטת המוני העולים בצורה הטובה ביותר, ועל מנת לדאוג לכל צרכיהם החל ממקומות לינה וכלה בארוחות כיד המלך ושתיה סביב השעון. סעודות החג מפוארות התקיימו בחדר האוכל שבבניין המרכזי של הכנסת אורחים בהיכל הבעל שם טוב ברוב עם ובשירות ותשבחות.
 
חג השבועות עבר על ההמונים מתוך התרוממות הרוח ואהבת ישראל עצומה, שירה בצוותא, ודברי תורה וביאורים בדרך החסידות ע"י הרבנים החשובים מו"ה גאב"ד מאקווא, מו"ה נחמן יוסף טווערסקי שליט"א, המשפיע הרב חיים שלום דייטש ראש כולל צמח צדק בירושלים, הרב בנימין זאב סגל, ומו"ה ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת אהלי צדיקים ועוד.
 
לקראת החג הוקמו אוהלים מיוחדים ללינה ברחבה שבקריית הבעש"ט וזאת עקב העליה הגדולה במספר העולים למז'יבוז' לחג השבועות ועל מנת לספק מקומות לינה עבור העולים הרבים.
 
מאות החסידים הביעו את הערכתם והתפעלותם מהארגון המוצלח של קבלת האורחים והדאגה לכל הפרטים, וציינו לשבח את הצוות המסור ששהה במקום וניצח על המלאכה לשביעות רצונם של האורחים.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע