Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

זוויל: גשרון גישה ושיפוץ מצבות

הגישה לבית החיים בזוויל הייתה קשה בגלל תעלה רחבה שהקשתה על המעבר. האגודה בנתה גשרון מעבר לבית החיים (האגודה גם שיפצה והקימה אהלים בבית החיים)

הגישה לבית החיים בזוויל הייתה קשה בגלל תעלה רחבה שהקשתה על המעבר. האגודה בנתה גשרון מעבר לבית החיים (האגודה גם שיפצה והקימה אהלים בבית החיים).

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע