Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ושוב: איום בשריגרד

גם ללא אישורי בניה, ממשיכים אנשי המנזר בבניית "דרך ישו" על שטח בית הקברות בשריגרד. המאבק להצלת בית הקברות ממשיך, הוא נוקה ובקרוב הוא יגודר בע"ה.

כזכור, כפי שדווח באתר, סמוך לבית הקברות בשריגרד ניצב מנזר, שאנשיו החליטו לבנות סמוך אליו 14 בתי תיפלה קטנים וצידם שתי וערב גדול, לסימון "דרך אותו האיש" ימ"ש. אלא שלמרבה הבושה, מסלול אותה ה"דרך" עובר דרך בית הקברות היהודי העתיק, ובניית המבנים שבו כרוכה בחפירות בבית הקברות ובחילולו הוודאי, מלבד החילול בעצם בניית מבנים נוצריים בבית קברות יהודי.

 

לשם קבלת האישורים, יצאה משלחת של אנשי דת נוצרים ללשכת ראש העיר, שם הוצגה לפניו הבקשה. ראש העיר, שלא ידע כי מדובר בשטח בית הקברות, הבטיח להם את סיועו להשגת האישורים.

 

מתוך אמונה כי האישורים יתקבלו בקרוב, החלו הנוצרים בבניה, וכך, ביום בהיר, גילו יהודי שאריגרד יסודות לשתי בתי תיפלה שכאלה, שאחד מהם נבנה על קברים בתוך שטח בית הקברות היהודי (השני נבנה ממש בגבול בית הקברות, מחוצה לו). הם פנו מיד ליו"ר האגודה, הר"ר ישראל מאיר גבאי, שיצא מיד למקום וניסה גם להפגש עם ראש העיר על מנת לעצור ולבטל את הבניה, ואף התחייב לבנות גדר סביב בית הקברות שמצבו מוזנח מאוד, אולם למרות המאמצים, דומה היה כי לא ניתן לעצור את הבניה.

 

משכך, הוחלט כי במסגרת נסיעתם הקרובה, יצאו רבני ועד הרבנים לבית הקברות, יפגשו עם ראש העיר וידרשו ממנו את עצירת הבניה ואת הפסקת חילול בית הקברות.

 

בתחילה נראה היה כי ראש העיר מתחמק מקיום הפגישה, אולם, לאחר ששוכנע כי סירובו יותיר רושם רע מאוד, הופיע ראש העיר בשטח, שם נפגש עם הרבנים.

 

הוא פתח ואמר כי דברי ימיה של העיר שלובים בדברי ימי יהדות אוקראינה, וכי עירו היא היחידה שבכניסה אליה מוצב שלט בלשון הקודש. אולם, אמר, בשל הפרדת הדת מהמדינה באוקראינה הוא אינו יכול לכפות על מנזר להפסיק בניה, אלא אם כן יש הצדקה חוקית לכך.

 

לשאלת הרבנים איזו הצדקה טובה יותר ישנה מאשר העובדה כי זהו מקום מנוחתם האחרונה של רבבות יהודים, וכי זהו שטח בית קברות יהודי, השיב ראש העיר כי אכן, הוא מסכים עם הטענה לחלוטין, אלא שמבחינה חוקית אין השטח מוגדר כבית קברות.

 

בסיכומה של הפגישה, סוכם כי ראש העיר יעצור את העבודות עד להסדרת מעמד בית הקברות, בתנאי שהשטח יגודר וינוקה כראוי לבית קברות "שכרגע נראה כאילו אינו מענין איש", כדבריו, רח"ל. למרות מצבה הכלכלי הרעוע, התחייבה אגודת אהלי צדיקים לבנות גדר סביב בית הקברות ולנקותו.

 

בסיום הפגישה הודה ראש העיר לרבנים על בואם וחזר על התחייבותו לעצור את הבניה ולסייע בהסדרת מעמדו של בית הקברות.

 

זמן קצר לאחר מכן, הופיעה משלחת של אנשי דת נוצרים אצל ראש העיר, ודרשה ממנו לקיים את הבטחתו ולסייע בהשגת אישורים לבניה. ראש העיר השיב להם, כי מאחר והשטח המדובר הינו שטח בית הקברות, הוא אינו יכול לסייע להם בהשגת אישורים.

 

כאשר הבינו אנשי המנזר כי הם לא יקבלו אישורים לבניה, הם החליטו לבנות ללא אישורים. ואכן, זמן קצר לאחר מכן, כאשר נסע הרב גבאי לשריגרד על מנת לקדם את הסיכומים, התכחש ראש העיר להבנות שסוכמו בפגישת הרבנים, וטען כי מעולם לא התחייב לסייע בהגדרת השטח כבית קברות או בעצירת הבניה.

 

זמן לא רב חלף, ויהודי העיר שבאו לבקר בבית הקברות נוכחו כי העבודות ממשיכות במלוא המרץ. מבנה אחד כבר נבנה, וכעת בכוונת אנשי המנזר להמשיך ולהקים את המבנה השני – ואת יתר המבנים – שחלקם ניצב בשטח בית הקברות.

 

במשך הזמן, ניקתה האגודה את בית הקברות, ובזמן הקרוב תתחיל מלאכת גידור בית הקברות, כחלק מהמסע הנמשך להצלתו מידי בני בליעל.

 

 

לשם הצלת בית הקברות אנו זקוקים לעזרתכם!

לתרומות להקמת הגדר ולהצלת בית הקברות, אנא, צרו עימנו קשר בטל: 1599-50-59-60, או לחצו כאן לתרומה באמצעות האתר.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע