Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ורחיבקה | שוקם ציון הרה"ק רבי שמעריל מורחיבקה זיע"א תלמיד הבעש"ט

הציון שופץ מחדש וגג אוהל הוקם מעל, קבר האחים ושטח בית הקברות סומנו.

מוט הברזל אותר לאחר שבעים שנה

עיניו של היהודי, תושב העיר ורחיבקה, חשכו! חלפו שנות מוראות מלחמת העולם השניה, במהלכן שתה את כוס התרעלה עד תומה,

שבור ורצוץ, שב לעיירת מולדתו, ורחיבקה, לבדוק אם נותר שריד כלשהו. אדמה חרוכה ועיי חרבות קדמו את פניו המכורכמות. בצר לו, פנה אל בית העלמין.
שם, מקום ציונו הקדוש של הרה"ק רבי שמעריל מורחיבקה זי"ע, תלמיד הבעל שם טוב הקדוש, ציונו הקדוש היה לו תמיד משען ומשענה.

בהגיעו לבית העלמין, חשכו עיניו, החורבן שחוללו הצוררים בבית העלמין, שבר את לבבו לרסיסים. "באו גויים בנחלתך" יילל היהודי בבכי על חילול מנוחתם של קדושי העיר, ובראשם אותו צדיק וקדוש שמקום ציונו היה תל תלפיות עבור כל יהודי האזור, ונודע כמקום מסוגל לישועה.

היהודי מירר בבכי משך שעה ארוכה, ללא מרגוע לנפשו. אחר התעשת. לקח מוט ברזל בידו, סימן את מקום מנוחתו של הצדיק הקדוש, ובברכיים כושלות סב על עקביו.

היהודי עבר להתגורר בעיר וויניצא הסמוכה, שם הקים חיים חדשים, אך זכרון העבר איננו מש מנגד עיניו.

שנים חלפו, והיהודי חש נקיפות אשמה על כך שלא פעל דיו לשיקום אתר הקודש. עם נפילת מסך הברזל הגיע לעיר ויניצא אחד מרבני ארה"ב – הרב טויב שליט"א, היהודי פגש אותו בבית הכנסת המקומי וסיפר לו דברים כהווייתן, כאשר הוא מציין בפניו את דבר ציון המקום באמצעות מוט הברזל.

הרב טויב שליט"א פנה אל הרב ישראל מאיר גבאי, יו"ר אגודת אהלי צדיקים, שכמובן, לא השתהה והחיש פעמיו לעבר אותה עיירה חרבה.
לאחר שעות של שיטוטים בבית העלמין החרב. אורו עיניו. מוט הברזל עמד שם בגאון, בדיוק כפי שתיאר היהודי.

הרב גבאי שליט"א אינו ממתין לרגע, פותח בפעולות הצלה לבית העלמין כולו, ומעמיד מצבה על מקום ציון הקודש.
עיניו חשכו כאשר הבחין, כי גויי הסביבה הפכו את בית העלמין החרוש, למקום גידול ירקות.

הרב גבאי למוד המאבקים, פתח במאבק מחודש על הצלת בית העלמין בורחיבקה, עד שעלה בידו לסמן את גבולות בית העלמין באמצעות נקודות ברזל מיוחדות שהוצבו בכל קרנות בית העלמין.
אגודת "אהלי צדיקים" שקמה את ציון הצדיק הקדוש רבי שמעריל מורחיבקה, והעמידה גג-אוהל על הציון הקדוש לכבודו של הצדיק.

כמו כן, אף הוצבה מצבת-עולם על קבר האחים הגדול של קדושי העיר שנעקדו על קידוש ה' ע"י הצוררים ימ"ש במקום הקבר שהיה מכוסה בעפר ולא ניכר מקומו, כעת קוראת הנהלת האגודה לנדיבי עם, שייאותו ליטול חלק בהצלת בית העלמין למענם של קדושי העיר, ולתרום להצבת גדר קבועה, שרירה וקיימת סביב בית העלמין כולו.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע