Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ורחיבקה: ניקוי‚ שיפוץ והקמת מצבות

האגודה ניקתה את בית החיים בוורחיבקה שהיה מלא עצים‚ קוצים ודרדרים וניקתה וחידשה את המצבות. האגודה גם הקימה מצבות לציון קברי רבנים וגדולי ישראל הטמונים בוורחיבקה.

האגודה ניקתה את בית החיים בוורחיבקה שהיה מלא עצים, קוצים ודרדרים וניקתה וחידשה את המצבות. האגודה גם הקימה מצבות לציון קברי רבנים וגדולי ישראל הטמונים בוורחיבקה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע