Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ויזניץ, אוקראינה: ממשיכים להציל ולשקם

העבודות לשיקום וגידור בית העלמין ממשיכים במלוא התנופה, הפעילות התאפשרה בזכות תרומתם הנדיבה של חסידי ויז?ניץ שבכל אתר, שהתגייסו למשימת הצלת בית הקברות הקדוש הזה

העבודות לשיקום וגידור בית העלמין ממשיכים במלוא התנופה, בימים אלו מסיימים את עבודת גידור בית החיים, אהלי צדיקים גדר אבות טיפלו ושיקמו את בית הקברות הזה כבר לפני 12 שנה, אבל בשנים האחרונות המקום שוב הוזנח, והופקר, הגדר שהקמנו קרסה, והיינו צריכים להתחיל הכל מהתחלה.
לפני שנה יצאו חסידי ויזניץ בראשות מורנו הרה"צ ′ ישראל מויזניץ שליט"א למסע תפילה בקברי אבות, ובתוך כך הגיעו לבית הקברות בויזניץ, שם נגלא לעינהם ההזנחה הרבה והעזובה, ובמקום הוחלט להירתם להצלת בית החיים, כאמור בימים אלו מסיימים את הקמת הגדר סביב בית החיים.
הפעילות התאפשרה בזכות תרומתם הנדיבה של חסידי ויז′ניץ שבכל אתר, שהתגייסו למשימת הצלת בית הקברות הקדוש הזה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע