Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ווערצקי, אוקראינה: קבר הגאון רבי שמואל הלוי זצ"ל נכד הט"ז נמצא בחצר ביתו של ראש העיר

הקבר עמד בצמוד לבית הכנסת שנהרס ע"י ראש העיר לפני מספר שנים והקים על השטח את ביתו הפרטי

בס"ד
הקבר עמד בצמוד לבית הכנסת שנהרס ע"י ראש העיר לפני מספר שנים והקים על השטח את ביתו הפרטי​​​​​​​

כזו תגלית מרגשת הפתיעה גם את הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת אהלי צדיקים, שרגיל כבר עשרות שנים לגלות אלפי קברים של גדולים וצדיקים שכמעט ואבדו מן הארץ. היה זה לפני תקופה בעיירה ווערצקי האוקראינית (ניזני ורוטה, כיום), שם קבור על פי המקורות הכתובים בספרי דברי הימים, הגאון רבי יהודה לייב זצוק"ל בן הגאון רבי שמואל הלוי זצוק"ל בנו של הגה"ק רבי דוד הלוי זי"ע המפורסם בכינויו על שם חיבורו על השו"ע – הט"ז. אביו רבי שמואל היה חתן הגה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי זי"ע.

בספרים הקדומים נכתב כי רבי יהודה לייב נטמן בבית הקברות הסמוך לבית הכנסת המקומי. בית קברות זה פונה לגמרי מכל הקברים בשנות הקומוניזם, אבל למרבה הפלא כשהגיעו למצבה זו לא יכלו לנגוע בה לרעה, היות וכל מי שהתקרב אליה כדי להרסה, מיד ניזוק. כך עמד הקבר הקדוש משך שנים בצמוד למבנה בית הכנסת המקומי של ווערצקי שגם הוא נותר לעמוד על תילו גם אחרי שנות המלחמה והשלטון הקומוניסטי. למרבה הבושה והחרפה, לפני כעשור חמד ראש העיר את מיקומו המרכזי של בית הכנסת שעמד בשיממונו, הרס אותו עד היסוד בעזות מצח ובנה על שטחו בית גדול עבורו. 

לפני תקופה הגיע הרב ישראל מאיר גבאי לווערצקי כדי לבדוק האם מצבתו של הגאון רבי יהודה לייב זצוק"ל עדיין עומדת על תילה כמו בעבר, אך מה מאד נדהם למראה עיניו לראות את בית הכנסת חרוב לגמרי ועל תילו עומד ביתו הפרטי של ראש העיר. הרב גבאי נועד עם ראש העיר והסביר לו על קדושת המקום, בפרט על הקבר של הצדיק שנמצא בחצר ביתו. ראש העיר נטה לא להאמין בתחילה לדברי הרב גבאי, אבל הסכים שיחפרו במקום ויבדקו אם יש זכר לקבר זה.
ואכן, לאחר פעולות חפירה מקצועיות נמצאה רצפת אבן כפי שהיו מניחים על קברי יהודים, עובדה מוגמרת שהוכיחה יותר מכל את מציאתו של הקבר הבודד שעמד במקום כמקובל מאז ומתמיד. באישורו של ראש העיר שיפץ הרב גבאי את חלקת הקבר שנמצאה בחצר הבית שהיה כאמור בעבר בית עלמין בצמוד לבית הכנסת, ועל המקום הוקמה מצבה מכובדת עם כיתוב מלא וברור, כמו גם תאריך פטירתו של גאון וצדיק זה שנלב"ע בחול המועד פסח תק"ז. כמו כן יש שתי בתי קברות בווערצקי בהם טמונים רבנים חשובים וגדולי תורה, אותם שיפץ הרב גבאי בכלילת יופי למען תהא מנוחתם שלמה בכבוד הראוי להם.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע