Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

וולדניק, אוקראינה: מתכוננים להילולא

מאות מתפללים יעלו לציון הק' בוולדניק ביום ההילולא כ"א טבת | פעילי האגודה נערכים לפרויקט הכנסת האורחים שהולך וגדל

בימים אלו נערכים באגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' לקבל את פני מאות המתפללים שצפויים להגיע לוולדניק ליומא רבה כ"א בטבת הלא הוא יום הסתלקותו של אחד מגדולי החסידות בעל ה"שארית ישראל" רבינו הק' רבי ישראל דוב מוולדניק זיע"א.

חסידים רבים מארץ ישראל ומחוצה לה, עולים מדי שנה להתפלל על הציונים הקדושים להיוושע בדבר ישועה ורחמים לכלל ולפרט, כשהשנה אנו מדווחים ע"י סוכני הנסיעות על עלייה גדולה במס' הנרשמים לנסיעות היוצאות להשתטח על הציון הק' בעיירה וולדניק שבאוקראינה.
 
אגודת אהלי צדיקים בראשות הרב ישראל מאיר גבאי הי"ו אשר לקחה לעצמה את הזכות לשפץ ולשקם את ציונו הקדוש והאוהל שמעליו נערכת מבעוד מועד לקלוט את העולים, יצויין כי שיפוץ והקמת האוהל התאפשרה אודות לתרומתו הנדיבה של הרה"ח ר' מאיר יעקב ברנט שליט"א.

יום ההילולא בכ"א טבת חל בעיצומו של החורף האוקראיני הקשה חלק גדול מההיערכות הוא הכנת המתחם להגנה מפני הקור הרב השורר במקום תוך חימום המקום מבעוד מועד והכשרת מקום רחב ככל שניתן על מנת שיוכל לקלוט בעת ובעונה אחת את כל המוני ישראל שיבואו השנה.

מרכז הכנסת האורחים של אהלי צדיקים בוולדניק, הפועל כל ימי השנה, יפעל ביום ההילולא וסביב לו במתכונת מורחבת, העולים ישתתפו בסעודת הילולא מרכזית בבית סמוך שהוכשר לצורך כך בסמוך לציון הקדוש, בימי היארצייט יוגשו בהכנסת אורחים ארוחות חמות ומבושלות מרקים חמים קוגלים ואוכל לדרך.
 
במשך כל ימות השנה מפעילה האגודה במקום הכנסת אורחים הכוללת חדר קפה ותה, חדרי שירותים עבור העולים.

האגודה אף מתחזקת ומשמרת את בית הקברות ואת האוהל בקביעות במשך כל ימי השנה כראוי למקום קדוש זה.

נציין כי לכהנים הפוקדים את המקום הכשירה האגודה גשר מיוחד עבור הכהנים וכן חדר מיוחד לכהנים בסמוך לציון הקדוש.

ידועה הבטחתו של הרה"ק מוולדניק, שכל מי שיפקוד את קברו תפילותיו לא ישובו ריקם, ומסורת שנמסרה איש מפי איש מוסיפה גם: "אפילו אם לא יוכלו לגשת לקבר, אלא רק יגעו בידית הדלת, יזכו להיוושע", כפי שאכן היה בתקופת השלטון הקומוניסטי, שאטם את האוהל שעל הציון הקדוש וחסם את הגישה לציון עצמו.
 
ניתן להעביר תרומות לצורך השתתפות בהוצאות הרבות הכרוכות באירגון היארצייט בפרט ואחזקת המקום בכלל במשך כל ימות השנה כולל שמירה צמודה, נקיון, אחזקה, הפעלת חדר קפה ותה וחדרי שירותים וכמובן חימום המקום לרווחת העולים לציון.

בנוסף ניתנת האפשרות גם להדליק נר זכרון (נר נשמה) על הציון ועל ידי כך להשתתף בהוצאות הכנסת האורחים.

לתרומות לחצו כאן!

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע