Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

התקדמות מרשימה בבניית האוהל החדש של צדיקי בית ויז'ניץ בעיירה ויז'ניצא

בראש פרויקט השיפוצים עומדת חברת 'הגן הנאה' המורכבת מנציגי החסידויות לבית ויז'ניץ | האוהל החדש מוקם על היסודות המקוריים שהתגלו במקום מתחת לאדמה | אגודת 'אהלי צדיקים' מבצעת את העבודות במקום ביד אמן ובשיתוף פעולה עם חברת 'הגן הנאה'

כותב: יוסף מאיר האס

סיום בניית השלד - אב תשפ''א

לרגל יומא דהילולא רבה של הרה"ק ה'צמח צדיק' זי"ע, כ"ט תשרי תשפ"ב:

בחודשים האחרונים נרשמת התקדמות של ממש לקראת השלמת וסיום מלאכת בניית האוהל החדש על הציונים הקדושים של צדיקי בית ויז'ניץ בעיירה הקדומה ויז'ניצא באוקראינה, כאשר בימים אלו לקראת יומא דהילולא של הרה"ק ה'צמח צדיק' זי"ע שחל בכ"ט תשרי, הותקנו החלונות והדלתות בקירות האוהל שהוקם מחדש על היסודות המדויקים שנמצאו במהלך הבדיקות במקום.

בשנת תשמ"ט הגיע לראשונה לויז'ניצא הרה"ח ר' אשר אנשיל באב"ד שליט"א משיכון ויזשניץ במאנסי, אשר ידיו רב לו במציאת קבריהם של צדיקי בית קאסוב-ויז'ניצא, שם גילה את השטח בו עמד האוהל של הצדיקים עד ימות המלחמה, כשהוא ריק וחרוב לגמרי. באותה שנה הקים ר' אנשיל אוהל על השטח עליו הצביעו הנכרים המקומיים כי כאן עמד האוהל הישן לפני שהופצץ ונחרב, ומאז שימש האוהל את אלפי המתפללים מכל קצווי תבל שהגיעו מקרוב ומרחוק לשפוך שיח ותחנונים על קברות הצדיקים בויז'ניצא.

משך שלושה עשורים עמד האוהל על תילו לתפארה, עד שבשנת תשע"ט הוחלט על הריסתו, לאחר שבכל חורף היו הסערות הקשות של אוקראינה מזעזעות את קירותיו הרעועים ובכל פעם מחדש היו מתגלים סדקים ושברים שהיוו סכנה לרבים. במסגרת בניית האוהל החדש, בוצעו בדיקות מקיפות מסביב לכל השטח כדי לגלות את היסודות הישנים של האוהל הישן שהיה בבית החיים לפני מלחמת העולם השנייה, ואכן בעקבות עבודות החפירה והבדיקות המקצועיות שנעשו במקום, בליווי רבנים מומחים שהגיעו במיוחד לאוקראינה כדי לעקוב ולבדוק מקרוב שהכל נעשה על פי ההלכה, התגלו היסודות המקוריים ועליהם הונחו היסודות החדשים של האוהל שנבנה זה עתה.

במהלך הבדיקות והכנת היסודות לקראת בניית והקמת האוהל החדש, התגלו ונחשפו פרטים מופלאים לגבי מיקומי הקבורה של הצדיקים והרבניות בתוך האוהל, עליהם תורחב היריעה אי"ה עם סיום הבנייה והקמת האוהל בשלימות. כמו-כן במסגרת השיפוצים הנרחבים שנעשו בכל שטח אוהל הצדיקים בויז'ניצא, התגלו מספר קברים חשובים של זקני ונכבדי החסידים שהיו טמונים בסמיכות מקום לאוהל, אך עד עתה היו חבויים מעיני הבריות כי היו מונחים על האדמה בצורה הפוכה וכיו"ב.

בראש פרויקט השיפוצים בבית החיים בויז'ניצא עומדים חברי 'הגן הנאה' – קבוצה מיוחדת המשמרת והחוקרת את מורשת חסידות ויז'ניץ במזרח אירופה ועומדת בנשיאותם ובהכוונתם של מרנן האדמו"רים שליט"א לבית ויז'ניץ. במקביל לבניית האוהל החדש, נערכו בכל מתחם בית החיים שיפוצים מקיפים הכוללים גם את הקמת הגדר החדשה סביב כל צידי בית החיים, בשיתוף עם ארגון ESJF בראשות הנגיד החשוב הרה"ג ר' יצחק יהודה שפירא שליט"א מלונדון.

את העבודות במקום המתבצעות ביד אמן ובכלילת יופי, מלווה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים', העומד לימין חברת 'הגן הנאה' כבר שנים רבות, בהקמת האוהלים החדשים בהורדענקא ובטימסניץ ועוד מקומות חשובים וקדושים לחצרות הקודש לבית ויז'ניצא, בתקווה ובייחול שנזכה לברך על המוגמר במהרה, עם השלמת בניין האוהל החדש לתהילה ולתפארת.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע