Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הרצחתם וגם ירשתם? בית הקברות באומן…

בשנים האחרונות השתלט גוי מקומי על בית החיים בעיר אומן, נעל את שער בית הקברות והחל לדרוש 10 $ לכניסה, חוץ מאות הקברים המפוזרים בשטח בית העלמין ישנו במקום אף קבר אחים ענק בו טמונים שלשת אלפים יהודים אשר נרצחו במהפכה הבולשביקית.

בבית הקברות היהודי באומן קבורים גדולי עולם ביניהם רבי נפתלי הערץ וינברג מבחירי תלמידיו של רבי נחמן מברסלב, רבי גדליה אהרן מליניץ האדמו"ר ממונסטרישה, רבי נחמן טולטשינר, רבי יוסף יונה שטרנהארץ ב"ר נתן שטרנהארץ, נכדו של רבי נחמן מברסלב רבי שמשון ברסקי שהיה מחשובי משפעי ברסלב בתקופה שלפני השואה האיומה, רבי אברהם חזן המכונה רבי אברהם ב"ר נחמנ′ס ועוד, חלק מהנוסעים לאומן עולים כמנהג ישראל לפקוד קברי צדיקים בערב ראש השנה בבית הקברות היהודי בעיר.

בכניסה לבית הקברות היה חדר טהרה אשר נקנה יחד עם חלק משטח בית הקברות ע"י גוי מקומי מהעירייה המקומית, הערל שמתגורר במקום סגר את הכניסה הרגילה של בית הברות ואינו מאפשר לציבור להיכנס לשטח בית הקברות דרך השטח שבבעלותו.

באהלי צדיקים ראו ועשו מעשה, בשבועות האחרונים החלו באהלי צדיקים בהקמת גדר סביב בית הקברות, חזית בית הקברות כבר גודר ופתח חדש נפתח בצדו, דרכו יוכלו הפוקדים את קברי הקדמונים להיכנס ללא הפרעה לשטח בית הקברות, ודרכי גישה סומנו על מנת לציין דרך להגיע אל קברי הצדיקים.

כאן המקום להודות ל′מרכז ברסלב′ שהשיגו ומשיגים את המימון להוצאות העצומות והשתתפו בפעילות כולה, לתרומות ניתן לפנות לר"ר פנחס זילברמן מפעילי מרכז ברסלב, במס′ 050-4122840

באגודה עושים מאמץ כדי לסיים את גידור בית החיים בימים הקרובים, ומקווים שעד ראש השנה יסתיימו העבודות לפי כל כללי ההלכה כפי הכוונת רבני האגודה המלווים את הפעילות העצומה והחשובה שעה שעה ויום יום.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע