Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".
(שלוחין ב' י"ג)
"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".
(כתובת קעקע ג' ב')
על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.
(ספר המידות, צדיק קעג)
"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".
(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)
"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".
מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' ערך סיור מעקב מיוחד אחרי התקדמות הבנייה והפעילות במקומות הקדושים באוקראינה

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' ערך סיור מעקב מיוחד אחרי התקדמות הבנייה והפעילות במקומות הקדושים באוקראינה

בשבוע האחרון יצא יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי לסיור נרחב במקומות הקדושים ברחבי אוקראינה, שם מתבצעות עבודות בשטח, שיפוץ ובנייה מטעם אגודת 'אהלי צדיקים'. אל הסיור נלווה דובר האגודה הרב יוסף מאיר האס, והוא כלל את אניפולי – שם נבנה בתקופה זה בית כנסת חדש ממול הציונים הקדושים של המגיד ממעזריטש ורבי זושא מאניפולי; באוסטרהא – ביקרה המשלחת בבית הקברות בו טמון המהרש"א, רבי יעקב יוסף מאוסטרהא והמאיר נתיבים; משם המשיכו לביקור בבית הכנסת העתיק של המהרש"א ועקבו מקרוב אחר התקדמות עבודות השיפוצים במקום הקדוש.

בשפיטובקא ביקרו בבית הקברות העתיק הנמצא בקצה העיירה, שם בתוך סבך העצים עומדות שלש מצבות של בני ונכדי הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע, הטמון באוהל נפרד בבית החיים השני בשפיטובקא. הרב גבאי נועד ארוכות עם הגוי המקומי האחראי על שימורו של בית הקברות וסיכמו שבתקופה הקרובה ישופצו המצבות ויועמדו בכבודם הראוי להן.

בפולנאה התעכבו משך שעות ארוכות במבנה שנרכש על ידי אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' עבור הכנסת האורחים לרווחת הבאים להתפלל בציונים הקדושים שממול. הרב ישראל מאיר גבאי לא הסתיר את התרגשותו לנוכח ההתקדמות המשמעותית בבית החיים בפולנאה, כאשר גולת הכותרת היא כמובן השלמת האוהל החדש מעל קברי הצדיקים, הרה"ק ה'תולדות יעקב יוסף' והרה"ק רבי יהודה לייב המוכיח מפולנאה זי"ע. הרב גבאי ציין כי החלק העליון של האוהל מבחוץ נבנה בדמות בית מדרשו העתיק של ה'תולדות' הק' שנמצא עד היום בעיר שאריגראד במערב אוקראינה.

בסיומו של הסיור ביקרו בעיר קאמינקא לוודא את שימורו כראוי של בית הקברות העתיק, שהתגלה לפני מספר שנים על ידי הרב ישראל מאיר גבאי באורח מפתיע. בית הקברות נמצא מאחורי שורת בתים וכמעט אינו נראה לעוברים ושבים מבחוץ. 

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: