Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הקמת האוהל על קבר הרה''ק רבי צבי אריה מאליק זי''ע

הולך ומוקם האוהל על מקום מנוחת הרה"ק רבי צבי אריה מאליק זי"ע בעיר קלעבן הסמוכה הוקם אוהל על קבר הרה"ק רבי אהרן מקלעבן זי"ע תלמיד הבעש"ט

הולך ומוקם האוהל על מקום מנוחת הרה"ק רבי צבי אריה מאליק זי"ע
בעיר קלעבן הסמוכה הוקם אוהל על קבר הרה"ק רבי אהרן מקלעבן זי"ע תלמיד הבעש"ט
 
בעיר אליק באוקראינה נשלמת בימים אלו הקמת האוהל המחודש על שטח בית העלמין הגדול, בו היה טמון הרה"ק רבי צבי אריה מאליק זי"ע, מגדולי תלמידי הרה"ק רבי יחיאל מיכל המגיד מזלאטשוב זי"ע ומידידיו הקרובים של הרה"ק רבי נחמן מברסלב ז"ע, שאף שוחח עמו מספר פעמים בדברי תורה ובדברי קבלה, והתבטא עליו כי יש בו מחכמת שלמה המלך. הרה"ק רבי צבי אריה מאליק זי"ע היה מייסדה של שושלת אליק ואלפים הסתופפו בצילו הטהור, המונים מכל הסביבה באו להתדפק על דלתות ביתו, חלקם לקבלת ישועה וברכה, חלקם לקבלת דרך בעבודת ד'.

בי"א תשרי שנת תקע"ב הסתלק הצדיק לבית עולמו והוא בן חמישים שנה בלבד. פטירתו היתה כאותם הצדיקים שיום לידתם ויום פטירתם היו באותו התאריך בדיוק. קברו נכרה בבית העלמין הגדול של אליק ומשך שנים רבות היה נודע מקום מנוחתו כמוקד עלייה לרגל לכל המבקשים לפעול ישועות ורפואות.

בצוק העתים הרסו הערלים האנטישמים את כל שטח בית החיים ועקרו את המצבות באטימות וברשעות, והשליכו אותן כדומן על פני האדמה בוואדי הסמוך. לאחר שהשטח פונה מכל המצבות, חרשו את המקום והפכוהו לשדה תבואה, למרבה החרפה. היות וחרשו את האדמה, נמצאות העצמות של מאות הנפטרים בחלקה העליון של האדמה ובחפירה קלה מגיעים אל העצמות.

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' שביקר במקום לפני מספר שנים וגילה את המעשה המחפיר, הבין כי עליו לפעול מיידית מול הגורמים בעירייה כדי להכריז על המקום כשטח פרטי וסגור, כדי להחזיר למקום את קדושתו הקדומה ולשמור בכל מחיר על כבודם של מאות הטמונים בבית העלמין העתיק באליק. לאחר הבאת הוכחות ברורות כי אכן היה במקום זה בית קברות פעיל עם מאות מצבות, הסכימה העירייה לשתף פעולה ולהחזיר את השטח לידי אגודת אהלי צדיקים שקיבלה על עצמה לטפל בכבודו של מקום זה.

יצוין כי בעבר התעסק בניסיונות לשיפוץ האוהל, הרה"ח ר' מרדכי וייס ז"ל מעיה"ק ירושלים, שפנה לגורמים שונים שיטפלו בנושא החשוב לו ואף הוזיל כסף רב מכיסו לצרכים אלו, אך מה מאד נכזבה תוחלתו כשהתברר לו כי הניח כספו על קרן הצבי ולא נעשה דבר לקידום הקמת האוהל. עד כדי כך, שבני משפחתו סיפרו לאחר פטירתו שבשנותיו האחרונות התהלך ר' מרדכי בכאב לב על הפרויקט של הקמת האוהל בשטח בית העלמין באליק, שירד לטמיון ולא זכה לראות בהקמתו ובבניינו. גורמים אלו גם ניסו לחבל בקשריה של אגודת 'אהלי צדיקים' שפועלת באופן חוקי עם עיריית אליק.

לפני כשנתיים ביקר הרב ישראל מאיר גבאי בעיר קלעבן (קאליוואן) שהיתה בעבר עיר ואם בישראל. בחיפושו אחר מצבות קדומות בבית העלמין, גילה מצבה של אחד מתלמידי הבעש"ט הק', הרה"ק רבי אהרן מקלעבן זי"ע, שהיתה מונחת בביזיון ובהזנחה רבת שנים. הרב גבאי שיפץ את המצבה, חידש את הכיתוב עליה ואף בנה אוהל פתוח מעל המצבה בכבודה הראוי לה. יצוין כי בקלעבן עומד גם בית הכנסת הישן על תילו, שם רוכזו כל יהודי העיר בשנות השואה והועלו באש על קידוש השם, הי"ד. בשנים האחרונות הציבה העירייה שלט על המבנה בו הונצחו יהודי קלעבן שנשרפו חיים במקום מרטיט ומצמרר זה. ארץ אל תכסי דמם.

היות וקלעבן סמוכה לאליק, הוא פנה לגוי מקומי שיסייע לו בפעולותיו מול העירייה באליק כדי לקבל אישורי בנייה על שטח בית העלמין ולהקים אוהל על מקומו המשוער של הרה"ק רבי צבי אריה מאליק זי"ע.  חלפו שנתיים תמימות מאז נכנס הרב גבאי לעובי הקורה ובשבוע האחרון הגיעו האישורים הסופיים מהעירייה להקמת האוהל באליק.

בזריזות אופיינית מיהר הרב גבאי להניח את היסודות של מבנה האוהל והשלד הבסיסי כבר עומד על תילו במרכז בית העלמין באליק, כאשר התכנית היא לסיים את המלאכה בשבועות הקרובים והאוהל החדש יהיה בנוי כתבניתו של בית הכנסת העתיק של אליק, כדי שיהיה זכר לקהילה מפוארת זו שעלה עליה הכורת בימי המלחמה, הי"ד. יצוין כי באוהל החדש יועמד לוח זכרון והנצחה לעילוי נשמת הרה"ח ר' מרדכי וייס ז"ל מירושלים שהצטער מאד על שלא זכה לראות את בניין האוהל עליו מסר נפשו וכספו.
 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע