Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הסתיים שיפוץ אוהל הרה"ק מקאמרנא

בקאמרנא סיימה האגודה את שיפוץ האוהל שעל ציון הרה"ק בעל "היכל הברכה" מקומרנא, שהגג שלו קרס ומצבו הכללי היה טעון תיקון.

בקאמרנא סיימה האגודה את שיפוץ האוהל שעל ציון הרה"ק בעל "היכל הברכה" מקומרנא, שהגג שלו קרס ומצבו הכללי היה טעון תיקון.


לפני זמן החלה האגודה בשיפוץ האוהל. חלק מהגג נבנה מחדש

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע