Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

המונים נהרו אתמול והיום לעיר אניפולי באוקראינה להשתטח על ציון קדשו של הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע, לרגל יומא דהילולא רבה שחל היום ב' שבט

כמידי שנה בשנה, קידמה אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' את פני מאות הבאים בסעודת הילולא מרכזית שהתקיימה בהיכל בית הכנסת החדש 'נהר העדן' שמשופץ בימים אלו על ידי הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א יו"ר האגודה, כאשר המקום הורחב על פני שטח הרחבה ממול הציונים הקדושים באניפולי.

רגעי התעוררות מרוממים נרשמו במעמדי התפילות המרטיטות על הציון הקדוש, ובניגוני ההתעוררות והשמחה שהושרו במהלך הסעודות העשירות שהוגשו לפני האורחים כיד המלך, מהמטבח המהודר של 'הולינס – אהלי צדיקים' במעזיבוז.

זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל ישראל אמן. 

לרגל היום הגדול והנשגב ב' שבט, יום היארצייט של הצדיק המפורסם הרה"ק רבי זושא מאניפולי זי"ע, ניתנת בזאת הזדמנות נדירה לכל מי שלבו הטוב חפץ ליטול חלק ונחלה בפעילות הענפה של אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' באניפולי, ולהשתתף בהוצאות המרובות של אחזקת המקום הקדוש משך כל ימות השנה ובפרט בימים אלו של ההילולא.

לתרומות היכנסו בבקשה ללינק המצ"ב, ולשליחת שמות לתפילה שיוזכרו על ידי מנין תלמידי חכמים חשובים על הציון הקדוש של בעל ההילולא, ניתן לציין ברשימת ההערות בתחתית המסך שייפתח לפניכם. תזכו למצוות ושפע ברכות שמים לרוב בזכות הצדיק, ישועות ורפואות עד בלי די.  

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע