Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

המונים ישהו בשבועות בערש החסידות – מז'יבוז'

למעלה מאלף איש יעשו את חג השבועות ב'קרית הבעל שם טוב' במז'יבוז' סמוך לציונו של אור שבעת הימים רבנו ישראל בעש"ט שהשנה ימלאו 250 שנה לפטירתו | אגודת אהלי צדיקים, תפעיל במקום הכנסת אורחים מלאה | נשלמו ההכנות לקליטת העולים

 
למעלה מאלף חסידים ואנשי מעשה ישהו בחג השבועות – חג מתן תורתנו בערש החסידות מז′יבוז′, סמוך לציון אור שבעת הימים מרנא ורבנא רבנו ישראל בעל שם טוב זיע"א, שהשנה ימלאו 250 שנה להסתלקותו.
באגודת אהלי צדיקים בראשות הרה"ח ר′ ישראל מאיר גבאי שליט"א, שבנתה ומחזיקה את קרית הבעש"ט במז′יבוז′ הכוללת את מתחם הציון ומתחם הכנסת אורחים, נערכו לקליטת ההמונים, והשנה, לרגל העליה החדה במספר העולים לציון הקדוש, יחנכו גם את חדר האוכל החדש שבנתה האגודה.
בנוסף, בימים שלפני חג השבועות יעלו רבים, מכל רחבי אוקראינה, לציון הבעל שם טוב הקדוש. העולים לציון הקדוש יכובדו באכילה ושתיה מטעם הכנסת האורחים של האגודה, המעניקה חינם גם את סעודות החג והשבת. מטבחי האגודה עומדים כל השנה תחת ההשגחה הקפדנית של ′ועד הכשרות למקומות הקדושים′ בראשות הרה"ג רבי מאיר סירוטה שליט"א, הרה"ג רבי יעקב שכנזי והרה"ג רבי יעקב ג′אן.
העולים לציון יתפללו בבית מדרשו העתיק של הבעל שם טוב, עליו אמר שהוא "מכוון כנגד בית מקדש של מעלה" (שפתי צדיקים ט). בית הכנסת חולל על ידי הנאצים בשנות הזעם, ושוחזר במדויק על ידי אגודת אהלי צדיקים והעומד בראשה הרה"ח ר′ ישראל מאיר גבאי שליט"א.
מאגודת אהלי צדיקים נמסר כי בשנים האחרונות חלה עליה מתמדת במספר העולים לציון הקדוש של מייסד החסידות, רבנו ישראל בעל שם טוב, המבקשים לשהות על ציונו הקדוש ביום ההילולא, וכי השנה, לרגל יום ההילולא ה-250, גדל מס′ העולים עוד יותר.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע