Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

המונים יעלו לציון בעל התניא והרה"ק מוולדניק

אגודת אהלי צדיקים, בראשותו של הרב ישראל מאיר גבאי הי"ו, נערכת לעליית ההמונים לציונו של הרה"ק רבי ישראל דב בער ב"ר יוסף מווילעדניק זיע"א, בעל 'שארית ישראל', לקראת יום ההילולא שיחול ביום חמישי, כ"א טבת. האוהל שופץ, מבני שירותים נוספו במקום, והכנסת האורחים תתוגבר. המונים יעלו גם לציונו של הרה"ק בעל התניא מחב"ד זיע"א, שיום הילולא שלו ביום ראשון, כ"ד טבת.

באגודת אהלי צדיקים נערכים בימים האחרונים לקראת עלייתם של מאות לציונו הקדוש של הרה"ק בעל ה′שארית ישראל′ מווילעדניק זיע"א, ביום ההילולא ביום חמישי הקרוב כ"א בטבת.

 

לקראת יום ההילולא, שיפצה האגודה לאחרונה את האוהל שעל קברו, שחודש ברוב פאר לפני מספר שנים ע"י האגודה, חדרי השירותים שופצו ומערך ההכנסת אורחים, הפעיל במקום במשך כל השנה יתוגבר ויוכן לקליטת ההמונים המגיעים לווילעדניק לקראת יום ההילולא.

 

רבים מיראי ה′, חסידים ואנשי מעשה מארץ ישראל ומחוצה לה, עולים מידי שנה להתפלל על ציונו הקדוש, להוושע בדבר ישועה ורחמים לכלל ולפרט.

 

ידועה הבטחתו של הרה"ק מוולדניק, שכל מי שיפקוד את קיברו תפילותיו לא ישובו ריקם, ומסורת שנמסרה איש מפי איש מוסיפה גם: "אפילו אם לא יוכלו לגשת לקבר, אלא רק יגעו בידית הדלת, יזכו להיוושע". כפי שאכן היה בתקופת השלטון הקומוניסטי, שאטם את האוהל שעל הציון הקדוש.

 

אגודת אהלי צדיקים, שבנתה מחדש את האוהל על הציון, ואף הקימה שביל גישה וחדר מיוחד לכוהנים סמוך לאוהל, הקימה במקום גם חדר הכנסת אורחים, שפועל כאמור במשך כל ימי השנה, וחדרי נוחיות למען העולים לציון הקדוש. בנוסף הקימה האגודה גדר סביב בית הקברות, שיקמה את המצבות ומתחזקת את המקום בקביעות כראוי למקום קדוש זה.

 

מנכ"ל האגודה הרב לוי יצחק גבירץ הי"ו, אומר כי מספר העולים לווילעדניק הולך וגדל מדי שנה, כאשר רבים מנצלים את ההזדמנות להגיע להתפלל אף בציונו של בעל התניא זיע"א, בשל סמיכות ימי ההילולא בכ"א ובכ"ד בטבת, וכמו כן עולים גם לציונם של אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש במעזיבוז ורבים מתלמידיו זיע"א.

 

 בימים אלה יוצאת גם קבוצה גדולה של חסידי חב"ד, בראשות הרה"ח ר′ שמואל אלעזר הלפרין מבני ברק, לציון הרה"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע מחב"ד. במסגרת הנסיעה ישהו העולים בשבת במז′יבוז′, בציון הבעש"ט ויהנו שם מהכנסת אורחים של האגודה; במוצאי שבת קודש לקראת יום ההילולא, יצאו לציון הרה"ק בעל התניא ומשם ימשיכו לציון אדמו"ר האמצעי מחב"ד.

 

בימים אלה, פרסמה אגודת אהלי צדיקים קריאה לציבור העולים לציון הרה"ק מווילעדניק והרה"ק בעל התניא, לעלות גם לבית החיים היהודי העתיק בשריגרד, שעל הצלתו מתנהל מאבק בשנה האחרונה, בעקבות חילולו על ידי אנשי מנזר סמוך, שמתכוונים לבנות על שטחו "דרך אותו האיש" ימ"ש, הכוללת 14 בתי תיפלה. אנשי המנזר אף החלו להוציא את כוונתם על הפועל. כרגע נעצרו העבודות, אולם המאבק עדיין נמשך, שכן אנשי המנזר אינם מתכוונים לוותר, וראש עיריית שריגרד חזר בו מהבטחתו לעצרם.

 

יו"ר האגודה, הרב ישראל מאיר גבאי העושה בימים אלו באוקראינה, אומר כי "אם יעלו כמה שיותר מבקרים לבית הקברות הזה ויראו בו התעניינות, יקל עלינו לשכנע את השלטונות בחשיבות בית הקברות הזה ובתי קברות יהודיים בכלל, לעם היהודי, מה שיקל עלינו למנוע את חילול בית הקברות הזה – ולהלחם בחילול בתי קברות יהודיים בכלל".

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע