Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

היערכות לקליטת המונים במז'יבוז' לחג השבועות

מאות עולים יעשו את חג השבועות בערש החסידות מז'יבוז' בקרית הבעש"ט סמוך לציונו של אור שבעת הימים רבנו ישראל בעל שם טוב | התרגשות רבה לקראת המעמד האדיר בהכנסת ספר התורה של הבעש"ט לבית מדרשו העתיק | אגודת אהלי צדיקים תפעיל במקום הכנסת אורחים מלאה | נשלמים ההכנות לקליטת העולים

מאות ישהו בחג השבועות – חג מתן תורה בערש החסידות מז′יבוז′, סמוך לציון אור שבעת הימים רבנו ישראל בעל שם טוב זיע"א ביום הילולא שלו, מאתיים חמישים ואחת שנים להסתלקותו.
 
אהלי צדיקים בראשות הרב ישראל מאיר גבאי הי"ו, שבנתה ומחזיקה את קריית הבעש"ט במז′יבוז′, הכוללת את מתחם הציון, מתחם ההכנסת אורחים ובית הכנסת העתיק, נערכים לקליטת ההמונים, חלק מפעילי האגודה כבר נמצאים במקום על מנת להיערך כראוי.
 
בלילה שלפני חג השבועות תיערך במקום הכנסת ספר תורה של הבעל שם טוב, שכזכור החלו בכתיבתו לפני שנה במסגרת שנת המאתיים וחמישים להסתלקותו. ספר התורה שנכתב על ידי כלל ישראל לכבוד הבעש"ט יוכנס ברוב פאר והדר לבית מדרשו העתיק של הבעל שם טוב ברוב פאר והדר, כשסיום כתיבת האותיות תתקיים בהיכל הבעל שם טוב על ידי גאב"ד מאקווא ורבה של מגדל העמק הרה"ג רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א, והרה"צ הרב אברהם מויאל שליט"א, ולאחר מכן תצא בקול רינה והמון חוגג לעבר בית המדרש העתיק. לאחר המעמד תיערך בחדר האוכל שבהיכל הבעש"ט סעודה לכבודה של תורה.
 
במהלך חג השבועות יתפללו ההמונים בבית מדרשו העתיק של הבעל שם טוב שעליו אמר שהוא מכוון כנגד בית "מקדש של מעלה" (שפתי צדיק ט), בית הכנסת חולל בשנות הזעם על ידי הנאצים ימ"ש ושוחזר במדויק בשנים האחרונות על ידי האגודה והעומד בראשה הרב ישראל מאיר גבאי הי"ו.
 
בימים שלפני חג השבועות יעלו רבים מכל רחבי מזרח אירופה לציון הבעל שם טוב הקדוש, העולים לציון יכובדו באכילה ושתייה מטעם ההכנסת אורחים של האגודה המעניקה חינם את סעודות החג והשבת, מטבחי האגודה עומדים כל השנה תחת ההשגחה הקפדנית של וועד הכשרות למקומות הקדושים.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע