Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הילולת רבנו תם מבעלי התוספות – ד' תמוז תשפ"ב

עשרות יהודים מרחבי צרפת הגיעו להתפלל על קברו של אחד מגדולי הראשונים רבנו תם.
המתפללים הגיעו מפריז ומשאר הערים הקרובות והרחוקות לחלקת הקבר שהתגלתה לפני שנים רבות ע"י יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים'
הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א. "האווירה במקום היתה מרוממת במיוחד", מספר הרב גבאי שאף הוא השתתף בתפילות ההילולא.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע