Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הילולת הרהק ה'צמח צדיק' זיע מויז'ניצא

המונים עלו להשתטח על ציון הרה"ק בעל ה'צמח צדיק' זי"ע מויז'ניצא ביומא דהילולא רבה כ"ט תשרי

המונים עלו להשתטח על ציון הרה"ק בעל ה'צמח צדיק' זי"ע מויז'ניצא ביומא דהילולא רבה כ"ט תשרי
בימים ראשון ושני כ"ח-כ"ט תשרי, המו רחובות העיירה ויז'ניצא בהמוני חסידים ואנשי מעשה שהגיעו להתפלל על ציון קדשו של הרה"ק בעל ה'צמח צדיק' זי"ע מויז'ניצא, כאשר השנה התקיימה לראשונה מסגרת 'הכנסת אורחים' רשמית במבנה הסמוך לבית החיים שהופעלה ע"י חברת 'הגן הנאה' המורכבת מנציגי חצרות הקודש לבית ויז'ניץ.

בבית הכנסת האורחים הוגשו לפני הבאים סעודות ההילולא בהרחבה רבה מהמטבח המהודר של חברת 'הולינס' במעזיבוז שע"י אגודת 'אהלי צדיקים' בראשות הרב ישראל מאיר גבאי. במקום אף הוגש כיבוד קל ושתיה קרה וחמה לאורך ימי ההילולא, לצד הפעלת תאורה בליל ההילולא לרווחת העולים לציון הק'. חברת 'הגן הנאה' מביעה את תודתה לתורמים הנכבדים שהשתתפו בעין יפה בהוצאות המרובות של הכשרת המקום להכנסת אורחים ראויה ולמימון הסעודות ברוח נדיבה.

בין הקבוצות הרבות שפקדו את המקום הקדוש, נראו רבים מצאצאי בעל ההילולא שהגיעו להשתטח על ציון המצוינת בויז'ניצא, וכן כ"ק אדמו"ר מטעמשוואר שליט"א שהגיע לתפילת רבים באוהל צדיקי בית ויז'ניץ ואף השתתף בסעודת המצוה שנערכה בבית הכנסת האורחים הסמוך למקום הציון.

בשנים האחרונות פועלת אגודת 'אהלי צדיקים' יחד עם חברת 'הגן הנאה' בשיקום ושיפוץ בית העלמין בויז'ניצא, בפרט בתקופה זו בה עתידים אי"ה להקים את האוהל החדש מעל ציוני צדיקי בית ויז'ניץ בחודשים הקרובים, בכלילת יופי וברוב פאר והדר.
 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע