Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הושלמה מערכת החשמל בניעז'ין

בהשקעה של אלפי דולרים ולאחר מאמצים רבים, חיברה האגודה את האוהל ואת היכל הכנסת אורחים למערכת החשמל העירונית, שתספק מעתה חשמל לתאורה, חימום ויתר הצרכים.

בניעז'ין, שם טמון האדמו"ר האמצעי מחב"ד, שיפצה האגודה (יחד עם מרכז רבני אירופה) את האוהל והקימה מבנה הכנסת אורחים בקצה בית הקברות, לאחר שמבנה עתיק שעמד סמוך לאוהל, ובו תוכננה הכנסת אורחים, התברר כי הוא עומד על מציבות.


 


ואולם, בית העלמין עומד בקצה העיירה, ואין מערכת החשמל מגיעה אליו, אלא מסתיימת כמה קילומטרים משם.


 


בהשקעה של אלפי דולרים ולאחר מאמצים רבים, חיברה האגודה את האוהל ואת היכל הכנסת אורחים למערכת החשמל העירונית, שתספק מעתה חשמל לתאורה, חימום ויתר הצרכים. האגודה אף נושאת בעול התשלומים החודשיים בגין צריכת החשמל באוהל ובהכנסת האורחים.

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע