Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הושלמה בנייתו של האוהל החדש על ציון קדשו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע

לרגל יומא דהילולא: הושלמה בניית האוהל החדש על ציון קדשו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע בראדין

 

לרגל יומא דהילולא:

הושלמה בניית האוהל החדש על ציון קדשו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע בראדין
 
בתום פעילות נמרצת שהתמשכה בשנים האחרונות, הושלמה בנייתו של האוהל החדש שהוקם על ידי אגודת 'אהלי צדיקים' על ציון קדשו של הכהן הגדול מאחיו הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע, לקראת יומא דהילולא רבה שחל בכ"ד אלול, כאשר עשרות יהודים זכו לעלות לראדין ולהשתטח על ציון המצוינת של מאיר עיני ישראל, להעתיר לטובה בעד ישועת הכלל והפרט, ולשנה טובה ומתוקה.

על פי רישומי המקורות, אחרי הסתלקותו של מרן ה'חפץ חיים' בשלהי שנת תרצ"ד, הקימו בית כנסת על יד האוהל הקטן שנבנה על ידי בני משפחתו. ככל הנראה בית כנסת זה הוקם עבור הכהנים שביקשו להתפלל בסמיכות מקום לציון קדשו, בפרט לאור העובדה שמרן ה'חפץ חיים' עצמו היה משבט הכהונה. נותרה תמונה ישנה המעידה על מיקומו של בית הכנסת שעמד ככל הנראה עד אחרי המלחמה, שבעקבותיה נהרס כל מתחם בית העלמין בראדין ורוב המצבות נעקרו ממקומן או נהרסו בידי זדים.

לפני מספר שנים ביקר יו"ר אגודת אהלי צדיקים הרב ישראל מאיר גבאי בראדין והתפלא לראות את ההזנחה הרבה סביב קברו של גאון וקדוש זה שהאיר את העולם בתורתו ובחיבוריו הנאדרים בקודש. מלבד ארבעה עמודים פשוטים שהחזיקו את התקרה שמעליה כיפה קטנה, לא היה זכר לאוהל הקטן שהוקם על קברו ובוודאי לא לבית הכנסת הגדול שהוקם בצמוד לחלקת הקבר.

תחקיר מקיף בכל השטח וסביבו גילה עד מהרה את יסודותיו של בית הכנסת שנהרס וכן את היסודות של האוהל הישן שעמד על קברו של מרן ה'חפץ חיים'. מהרגע שהתגלו היסודות לא נח הרב ישראל מאיר גבאי לרגע והחל לפעול במרץ רב כדי לקבל את האישורים המיוחלים להחזיר עטרה ליושנה ולהעמיד במהרה אוהל חדש על קברו של מרן ה'חפץ חיים', כראוי וכיאה.

בשנים האחרונות פעלה אגודת 'אהלי צדיקים' במתחם בית העלמין בראדין, בשיתוף פעולה הדוק עם ראשי קהילת גרודנה האחראים גם על שימורו של בית העלמין בראדין, היות ובראדין לא נותרו יהודים ואין בה קהילה יהודית כלל. בשבוע האחרון זורזו ההליכים להשלמת בניית האוהל המרשים שהוקם על ידי הרב ישראל מאיר גבאי על פני כל השטח עליו עמד בית הכנסת הישן ואוהלו של מרן ה'חפץ חיים', כאשר התקווה היא לסיים את המלאכה בשלמותה בתקופה הקרובה, עם בידוד ראוי מפני הקור הנורא השורר במקום בחודשי החורף ועוד שיפוצים קלים שישלימו בע"ה את עבודת הקודש לכבודו של צדיק וקדוש זה.

על יד האוהל החדש טמונים גם ראשי הישיבות של ראדין הרבנים הגאונים רבי נפתלי טרופ זצוק"ל וחתנו רבי ברוך יוסף פייבלזון זצוק"ל וכן רבי משה לנדינסקי זצוק"ל. גם כאן זכתה אגודת 'אהלי צדיקים' להתעסק בקדשים ולאחר שנים רבות שלא ידעו את מיקום קברו של ראש ישיבת ראדין, הגאון רבי ברוך יוסף פייבלזון זצוק"ל חתנו של הגאון רבי נפתלי טרופ זצוק"ל‚ נמצא המיקום המדויק ומצבה הוקמה על קברו.

היה זה כאשר בשנת תשע"א פנה הרה"ג ר' שמואל פייבלזון שליט"א ראש ישיבת צפת אל הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' וסיפר לו כי קברו של אביו הגאון רבי ברוך יוסף פייבלזון זצ"ל, חתנו וממלא מקומו של רבי נפתלי טרופ זצ"ל ראש ישיבת ראדין, הקבור בראדין שבבלארוס נהרס עם השנים והמיקום המדויק של הקבר לא ידוע. על פי דבריו, ידוע בקרב בני המשפחה שהוא נקבר בשורה אחת עם מרן ה'חפץ חיים' ועם חמיו הגר"נ טרופ, אך ברבות הזמן נשכח המיקום המדויק. המצבה המקורית נמצאה והעמידו אותה בשטח בית החיים אך לא על מקום הקבר, אם יש אפשרות לבדוק את הדבר ולנסות למצוא את מיקום הקבר, ולהשיב את המציבה למקומה.

הרב ישראל מאיר גבאי לקח על עצמו את המשימה והחל ליצור קשר עם אנשים יוצאי האזור, כאשר לאחר בדיקה של מפות ותמונות ישנות מבית הקברות ולאחר שאותרו אנשים שזכרו את בית הקברות מהתקופה שלפני המלחמה, הוברר בוודאות שרבי ברוך יוסף פייבלזון נטמן על יד חמיו רבי נפתלי טרופ. בעקבות גילוי מקום הקבר נסע הרב ישראל מאיר גבאי בשליחותו של הרה"ג ר' שמואל פייבלזון שליט"א, לראדין שבבלארוס והעמיד את המציבה המקורית במיקום המקורי של הקבר ושיפץ וצבע את הציון מחדש.
הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים': "קשה לתאר את הסיפוק הגדול שלנו למראה האוהל היפה שהוקם על ציון המצוינת של גאון ישראל וקדושו מרן ה'חפץ חיים' זי"ע שכל בית ישראל הולכים לאורו הבהיר. משך עשרות שנים עמדה חלקת הקבר ללא אוהל מכובד כראוי לערכו הרם, וב"ה זכות עצומה נפלה בחלקנו להתעסק בדבר מצוה רבה זו לתהילה ולתפארת".
 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע