Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הושלמה בנייתו של בית הכנסת 'נהר העדן' מול ציון קדשו של הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע

אגודת 'אהלי צדיקים' שיפצה מחדש את בית הכנסת הישן שהורחב לתפארה ומכיל 100 מקומות ישיבה | בשנה האחרונה אף שופץ המקווה באניפולי והורחב לרווחת המוני המתפללים בהאי אתרא קדישא | עולו ואתכנשו להילולא דרבי זושא

כותב: יוסף מאיר האס

בעיירה אניפולי שבצפון-מערב אוקראינה, נשלמות ההכנות האחרונות של אגודת 'אהלי צדיקים', לקראת הגעתם של המוני חסידי ואנשי מעשה בשבוע הקרוב להתפלל על ציון קדשו של הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע, לרגל יומא דהילולא רבה שחל ביום שלישי ב' שבט הבעל"ט.

לינק מיוחד לתרומות ולהזכרת שמות על ציוני הקודש באניפולי בעצם יומא דהילולא ב' שבט:
https://www.matara.pro/nedarimplus/online/?mosad=4000177

השלט המיוחד לרגל חגיגת חנוכת הבית לבית הכנסת החדש ביומא דהילולא של הרה''ק רבי זושא מאניפולי זי''ע - ב' שבט תשפ''ב
השלט המיוחד לרגל חגיגת חנוכת הבית לבית הכנסת החדש ביומא דהילולא של הרה"ק רבי זושא מאניפולי זי"ע – ב' שבט תשפ"ב

מתחם קברי הצדיקים באניפולי, שם טמונים המגיד הק' ממעזריטש זי"ע, הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע והרה"ק רבי יהודה לייב הכהן זי"ע, מופעל משך כל ימות השנה על ידי אגודת 'אהלי צדיקים', המשמרת את המקום הקדוש ברוח ובגשם, כאשר לצד שמירה הדוקה 24 שעות ביממה והגשת כיבוד קל ושתיה קרה וחמה לכל הבאים להתפלל על קברי הצדיקים בכל עת ובכל שעה, עומדים לרשות המתפללים מקוה מפואר וכן חדרי אירוח המכילים עשרות מיטות לאורחים הבאים לשהות בצל הצדיקים.

בתקופה האחרונה שיפץ יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א את בית הכנסת 'נהר העדן' השוכן מול ציוני הצדיקים הקדושים, שם התקיימו התפילות בימות החול ובשבתות בהן שהו אורחים באניפולי. לאחרונה, לאור הצפיפות במקום ונזקי החורף והקיץ שפגעו במבנה הישן, הוחלט לשפץ ולחדש את בית הכנסת, על מנת להרחיבו על פני השטח הצמוד, וכעת הוא מכיל מאה מקומות ישיבה בהרחבה.

בימים אלו לקראת יומא דהילולא רבה, הסתיימה מלאכת בניית בית הכנסת באניפולי על ידי הפועלים המועסקים באגודת 'אהלי צדיקים', כאשר בשבת האחרונה פרשת וארא מברכין חודש שבט, שהתה קבוצת אברכים במתחם הציונים הקדושים באניפולי והם חנכו את בית הכנסת החדש בתפילות הראשונות בהיכל בית הכנסת החדש והמפואר אשר בנייתו הושלמה זה עתה.

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר האגודה: "כמו בכל שנה נקדם בס"ד את פני האורחים הבאים להתפלל על ציון הקודש של הרבי ר' זושא מאניפולי בימי היארצייט, בכיבוד קל ובשתייה קרה וחמה שיעמדו לרשות הציבור בחדר האוכל, הצמוד למקווה שהקמנו במתחם. יצוין כי המקווה עבר שיפוץ יסודי ומקיף בשנה האחרונה, כשהרחבנו את בור הטבילה ואת המלתחות מצד ימין, אף הוספנו עמדות הלבשה וניגוב לרווחת המוני הבאים למקום הקדוש.

"השנה אנו זוכים לברך על המוגמר עם סיום שיפוצו של בית הכנסת 'נהר העדן' שבנינו לפני שנים מול ציוני הצדיקים, אך לנוכח הצורך הדחוף להרחיב את המקום, שיפצנו את בית הכנסת והכפלנו את שטחו, וכיום הוא מכיל 100 מקומות ישיבה לרווחת המתפללים. בבית הכנסת החדש יצרנו שני פתחים, אחד לגברים ואחד לנשים, ואל ההיכל החדש הובאו ארון קודש, במת קריאה ועמוד תפילה חדשים ויוקרתיים, לחן לכבוד ולתפארת".

לרגל היום הגדול והנשגב ב' שבט, יום היארצייט של הצדיק המפורסם הרה"ק רבי זושא מאניפולי זי"ע, ניתנת בזאת הזדמנות נדירה לכל מי שלבו הטוב חפץ ליטול חלק ונחלה בפעילות הענפה של אגודת 'אהלי צדיקים' באניפולי ולהשתתף בהוצאות המרובות של אחזקת המקום הקדוש משך כל ימות השנה ובפרט בימים אלו של ההילולא.

לתרומות היכנסו בבקשה ללינק המצ"ב, ולשליחת שמות לתפילה שיוזכרו על ידי מנין תלמידי חכמים חשובים על הציון הקדוש של בעל ההילולא, ניתן לציין ברשימת ההערות בתחתית המסך שייפתח לפניכם. תזכו למצוות ושפע ברכות שמים לרוב בזכות הצדיק, ישועות ורפואות עד בלי די.

בית החיים על רקע בית הכנסת החדש ובניין המקווה באניפולי
בית החיים על רקע בית הכנסת החדש ובניין המקווה באניפולי

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע