Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הושלם גידור בית הקברות בבעלזא

בעיירה בעלזא השלימה האגודה את גידור בית הקברות העתיק של העיירה, בסיוע והשתדלות מרכז חסידי בעלזא העולמי.

בעיירה בעלזא השלימה האגודה את גידור בית הקברות העתיק של העיירה, בסיוע והשתדלות מרכז חסידי בעלזא העולמי.


סביב חלק מבית הקברות נבנתה גדר אבן נאה ויתר השטח גדר בגדר ברזל, על מנת לשמרו ממזיקים מכל הסוגים…


בבעלזא בנתה האגודה, עבור מרכז עולמי דחסידי בעלזא, את בנין ההכנסת אורחים בעיירה, שנבנה לקראת נסיעתו של כ"ק אדמו"ר מבעלזא בקיץ האחרון, ושיפצה את מצבות אדמו"רי בית בעלזא בבית הקברות "החדש" בעיר, שגודר אף הוא ע"י ידי האגודה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע