Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הורנסטייפל, אותר ושוקם קברו של רבי מרדכי דוב טווערסקי זיע"א

עשרות שנים לאחר שהחריבו הקומוניסטים את קברו של רבי מרדכי דוב מהורנסטייפל זיע"א שוקם ונבנה הקבר על מיקומו המקורי בשטח בית הקברות היהודי בעיר

עשרות שנים לאחר שהחריבו הקומוניסטים את קברו של הרה"ק רבי מרדכי דוב מהורנסטייפל זיע"א נמצאו בהורנסטייפל יהודים מקומיים שזכרו את מקום קברו המדוייק לשם היו עולים יהודי העיר להתפלל ולהשתטח על ציונו הק′.

לאחר מלחמת העולם השניה הקבר נשאר על עומדו, שנים לאחר מכן הרסו השלטונות הקומוניסטים את בית הקברות עד היסוד.

לפני מספר חודשים פנתה לאגודת אהלי צדיקים – גדר אבות בראשות הרב ישראל מאיר גבאי הי"ו משפחה יהודית מקייב וסיפרה כי הם יוצאי העיר הורנסטייפל וכי ההורים שלהם מתגוררים בעיר וזוכרים את מיקומו המדויק של הקבר, לפני מספר שנים הקימו במקום אוהל אך המיקום בו הוא נבנה אינו במקום בו עמד הקבר.

פעילי האגודה יצרו קשר איתם והם אישרו שאכן הם זוכרים ויודעים במה מדובר אך הם חוששים לצאת למקום בלווית הפעילים עקב האנטישמיות הרבה השוררת בעיר, לאחר הפצרות מרובות הם הסכימו לבוא למקום ולהצביע על המיקום בו עמד הקבר.

לאחר בדיקה נוספת יצאו למקום פעילי האגודה והקימו את הקבר מחדש על מקומו המקורי.

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע