Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הוקמו מצבות זכרון על ארבעה קברי אחים יהודיים הי"ד שנרצחו על ידי הנאצים ימ"ש

הקברים אותרו בסיוע היסטוריונים וקשישים מקומיים שהיו עדים למסע הטבח של הנאצים ימ"ש בעשרות יהודים שנרצחו ונקברו בקבר אחים | מעמדים מיוחדים ונרגשים בהסרת הלוט של מצבות הזכרון על קברי האחים ההמוניים | ארץ אל תכסי דמם

כותב: יוסף מאיר האס

ביוזמת 'מרכז רבני אירופה' ואגודת 'אהלי צדיקים':

שיתוף פעולה מיוחד בין 'מרכז רבני אירופה' ואגודת 'אהלי צדיקים', הביא בשבוע האחרון לאיתור והקמת מצבות על קברי יהודים שנרצחו במהלך השואה ונקברו יחד בבורות הריגה המוניים. ברחבי אוקראינה וסביבתה קיימים עשרות בורות קבורה יהודיים המוניים כאלה, ובימים אלה כאשר מלאו 80 שנה לאותן שנות זוועה של מלחמת העולם השניה וחורבן יהדות אירופה, פועלים יחדיו 'מרכז רבני אירופה' ואגודת 'אהלי צדיקים', להנצחת זכרם לדורות עולמים בהקמת מצבות זכרון על גיא הריגתם של קדושים אלו אשר בארץ המה.  

במהלך השבוע האחרון התקיימו שרשרת מעמדים נרגשים של הסרת הלוט באתרי קברי אחים באוקראינה, שאותרו בתום מחקר ממושך בו שיתפו פעולה 'מרכז רבני אירופה' ואנשי אגודת 'אהלי צדיקים'. במהלך המעמדים האלו נחנכו מצבות זיכרון לקברי אחים בעיר ויניצא ובעיר צ'רבוני הסמוכה לבארדיטשוב, לזכר יהודי הערים הסמוכות שנרצחו על ידי הנאצים ועוזריהם ימ"ש, ונקברו חיים בקבר אחים, הי"ד.

את קברי האחים הטמונים ביערות-עד אשר כף רגלם של בני אדם לא דרכה שנים רבות, חשף ואיתר יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי, במסגרת פעילות האגודה הוותיקה הפועלת לאיתור ושיקום בתי עלמין יהודיים במזרח אירופה.

במהלך מעמדי חנוכת המצבות, סיפרו ניצולי שואה וצאצאיהם סיפורים מסמרי שיער על האכזריות הרבה וההתעללות של הנאצים ימ"ש ועוזריהם, כאשר הוליכו אותם עשרות קילומטרים את בקור ובשלג עד לגיא ההריגה. בין השאר סיפר בן של ניצולת שואה, מר פליקס צימרמן על אמו גב' רוזה רוט אשר שיכלה את בעלה והתינוק הקטן יחד עם שאר בני משפחתה הי"ד. לימים נישאה שוב לאלכסנדר צימרמן ונולד הבן פליקס, טרם פטירתה היא ביקשה מבנה משאלה אחת – מאחר ובעלי ובני הקטן יחד עם שאר בני המשפחה לא זכו להיקבר בקבר ישראל – יש לי במגירה את תמונותיהם. אנא הנח בתוך קברי את תמונותיהם שלפחות אזכה לקבור את התמונות יחד עמי!!!

'מרכז רבני אירופה' נטל על עצמו להקים מצבות זיכרון לאותם יהודי השואה הי"ד שלא זכו למצבה וציון. באירועי הזיכרון השתתפו קהל רב יחד עם רבני הערים אשר העלו על נס את היוזמה המיוחדת של הנצחת יהודי השואה הי"ד שאין להם ציון ומצבה, והביעו את הערכתם ותודתם ליו"ר 'מרכז רבני אירופה' הרב מנחם מרגולין על פעילותו ותמיכתו הרבה שמאפשרת את הפעילות הענפה והמגוונת, יחד עם העומד על הפקודים הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים', אשר שמו הטוב הולך לפניו בכל מקום כמי שזכה ועדיין זוכה להציל ולשמר אלפי קברים של צדיקים חסידים ואנשי מעשה.

המעמד-הנרגש-בעיירה-צ'רבוני-(4)

יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי, אשר יחד עם אנשי 'מרכז רבני אירופה' עמלו בחודשים האחרונים למפות את האזורים ולהציב את מצבות הזיכרון בויניצא ובצ'רבוני, מסר כי הוא מברך בכל פה ובכל לב את שיתוף הפעולה הפורה בין 'מרכז רבני אירופה' לאגודת 'אהלי צדיקים', שזכו לברך על המוגמר בשעה טובה ומוצלחת, להציב שם ושארית לאותם יהודים אומללים שלא זכו להגיע לקבר ישראל עם מצבה פרטית לכל אחד, אולם לכל הפחות זכו לכך שזכרם אינו מש מאיתנו ובמעלות קדושים וטהורים יזהירו כזוהר הרקיע עד בוא עת תחיית המתים.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע