Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הוקם ונחנך בנין הכנסת האורחים בעיירה אוסטרהא לרווחת הבאים להתפלל על ציון המהרש"א

התרגשות רבה באגודת 'אהלי צדיקים' עם חנוכתו של הבנין החדש שהוקם מול שער הכניסה לבית החיים באוסטרהא | משך תקופה ארוכה התבצעה מלאכת הבנייה בחשאי מפני התערבותם של השכנים המקומיים | המקום מאובזר עם חדרי שירות ופינת קפה וכיבוד קל עם חדר כהנים המשקיף אל תוך האוהל הקדוש

כותב: יוסף מאיר האס

ערב יומא דהילולא של הגה"ק רבי שמואל אליעזר איידלס זי"ע המהרש"א – ה' כסלו תשפ"ב:

"אילו היו יודעים את גודל קדושת המהרש"א היו מלחכים את העפר שעל קברו" – דברים נפלאים אלו שנאמרו ע"י אור שבעת הימים מרן הבעש"ט הק' זי"ע, מלהיבים את הלבבות ברשפי אש לידע ולהתוודע על גדלותו וקדושתו הרוממה של גדול מפרשי התלמוד בדורות האחרונים, הגה"ק רבי שמואל אידלס זי"ע מאוסטרהא, הנודע בכינויו על שם חיבורו המפורסם 'מהרש"א'.

תפילת רבים בבית הכנסת של המהרש''א באוסטרהא - יום א' ג' כסלו תשפ''ב
תפילת רבים בבית הכנסת של המהרש"א באוסטרהא – יום א' ג' כסלו תשפ"ב

בשנים האחרונות זכתה אגודת 'אהלי צדיקים' והעומד בראשה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, לפעול גדולות ונצורות בבית החיים העתיק באוסטרהא, שנחרב עד היסוד לפני כיובל שנים. היה זה ראש העיר באוסטרהא, קומוניסט אנטישמי מרושע, שהורה להוריד ולהרוס את כל מצבות בית החיים היהודי, שם היה קבור המהרש"א ועוד גדולים וצדיקים לצד מאות יהודים, בכדי להקים במקום פארק שעשועים. את המצבות הם הניחו במרתפי הצבא, אולם דווקא את קברו של המהרש"א הם ניתצו וחיללו לשברי שברים, עד שלא נותר ממנה זכר ושארית.

קצת לפני נפילת מסך הברזל, עם תחילת פעולות השיקום והשחזור של בתי הקברות ברחבי אוקראינה, התגלה בית הקברות באוסטרהא חרוב לגמרי. באותה תקופה עוד היו באוסטרהא עשרות יהודים מבוגרים שזכרו היטב מה היה שם לפני התהליך ההרסני של ראש העיר האנטישמי. אחד התושבים היהודים המקומיים סיפר, שהוא נוהג ללכת בכל שבוע להתפלל על קברו של המהרש"א, והעיד נאמנה כי רוב יהודי העיר יודעים את המיקום המדויק מאחר והם סימנו לעצמם את המקום לפי מספר העצים וכך לא נשכח מהם מקום קברו של המהרש"א.

לאחר פעילות אינטנסיבית מול הגורמים בעירייה המקומית, הגיעו בשנים האחרונות משאיות צבאיות לבית הקברות באוסטרהא ופרקו בו עשרות מצבות בערמות בפינות בית העלמין. המצבות, שמשקלן רב מאוד, סודרו כמובן אחת על גבי השנייה, וכאמור נעשים מאמצים רבים לשפץ ולשחזר את בית החיים על כל מצבותיו האבודות שהוחזרו ליעדן המקורי. עד היום מושלכות מצבות רבות בין העשבים כדומן אשר על פני האדמה, כאשר רובם ככולם של הקברים נמצאים במצב מוזנח ביותר, שבורים ורצוצים בלי יכולת לקרוא את הכתוב עליהם, ומצפים לישועתם הדחופה במהרה. 

כיום מסכם הרב ישראל מאיר גבאי בסיפוק רב את הפעילות הרבה שארכה מספר שנים, עד שהעירייה ניאותה להחזיר את המצב לקדמותו ושהמקום יוכרז כבית קברות יהודי. הרב גבאי מציין את פעלו הרב של הנגיד הרבני הנכבד הרב אליעזר קעסטנבוים שליט"א מארה"ב, על עזרתו הרבה בהצלת בית החיים הן בשתדלנות מול הרשויות והן מצד טיפוח המקום וההשקעה הרבה בהקמת המצבות וגידור בית הקברות.

בימים אלו, לקראת יומא דהילולא רבה של הגה"ק המהרש"א זי"ע שחל בה' כסלו, נערכים באגודת 'אהלי צדיקים' לקליטתם של ההמונים שיבואו להתפלל בבית החיים באוסטרהא, המקום מנוקה היטב ומסודר כראוי לקראת בואם של המתפללים בהאי אתרא קדישא, כאשר השנה חונכים לראשונה באגודת 'אהלי צדיקים' את הבנין החדש של הכנסת האורחים שנרכש ונבנה מהמסד ועד הטפחות לתלפיות, מול שער הכניסה לבית החיים באוסטרהא והמקום ישמש מעתה את המוני הבאים להתפלל על ציון המצוינת של המהרש"א.

הרב ישראל מאיר גבאי מציין בשמחה של מצוה את התרגשותו הגדולה עם חנוכתו של בנין הכנסת האורחים באוסטרהא: "משך תקופה ארוכה טיפלנו בהקמת המבנה בחשאי ובשקט, כדי שלא לעורר את השכנים המקומיים מרבצם, עד שתהילה לא'ל זכינו כהיום הזה, לקראת יומא דהילולא רבה של הגה"ק המהרש"א זי"ע, לחנוך בשעה טובה ומוצלחת את הבנין הנאה והמפואר שהקמנו בסייעתא דשמיא לרווחת הבאים להתפלל על ציון המצוינת של המהרש"א ביום ההילולא ובכל ימות השנה. המקום מאובזר עם חדרי שירות ופינת קפה וכיבוד קל עם חדר כהנים המשקיף אל תוך האוהל הקדוש, ואשרי מי שיבוא לעזרתנו להושיט תמיכה כספית הגונה כדי שנוכל להמשיך הלאה את פעולותינו החשובות לשמירת כבודם ומנוחתם של הצדיקים הקדושים, זכותם תגן עלינו".

כמו-כן רבים ינצלו את ההזדמנות בביקורם באוסטרהא שנקראה בעבר 'אות-תורה' על שם גאוני הדור שפיארו את העיר, וייכנסו להתפלל בבית הכנסת העתיק של המהרש"א בו התפלל ולמד במסירות נפש יומם ולילה, שם חיבר גם את חיבורו המפורסם על תלמוד בבלי. בית הכנסת נגאל בשנים האחרונות על ידי ראש הקהילה היהודית מר גרישה ארשינוב ז"ל, בשיתוף פעולה של יבלחט"א הרב ישראל מאיר גבאי שמשקיע דמים תרתי משמע בשיפוץ המקום לתפארה ואחזקתו משך כל ימות השנה.

"אי אפשר לגשת ליום ההילולא בה' כסלו, בלי להעלות את זכרו הבלתי-נשכח של ראש הקהילה מר גרישא הרשינוב ז"ל שנפטר בשנה שעברה לאחר סיבוך מנגיף הקורונה, ולמגינת לב כל ידידיו ומכריו נגדע פתיל חייו בדמי ימיו ובשיא פריחתו", מציין הרב ישראל מאיר גבאי. "זכה מר גרישא לעשות גדולות ונצורות למען בית העלמין באוסטרהא ובזכותו אנו רואים כיום את מאות ואלפי המתפללים מגיעים מכל אתר ואתר לשפוך שיח על קברות הצדיקים באוסטרהא".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע