Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הועמדה מצבת זיכרון להנצחת גאוני וקדושי סאטניסלאב בבית החיים העתיק שנחרב

לאחר מאמצים רבים ועיכובים שונים שנמשכו זמן רב מאוד, העמידה אגודת 'אהלי צדיקים' בימים אלו מצבת זיכרון לציון בית החיים העתיק בעיר הגדולה סטאניסלאב, השוכנת במערב אוקראינה ונקראת כיום 'איבנו-פרנקובסק'

כותב: יוסף מאיר האס

לאחר מאמצים רבים ועיכובים שונים שנמשכו זמן רב מאוד, העמידה אגודת 'אהלי צדיקים' בימים אלו מצבת זיכרון לציון בית החיים העתיק בעיר הגדולה סטאניסלאב, השוכנת במערב אוקראינה ונקראת כיום 'איבנו-פרנקובסק', שהייתה עיר ואם בישראל עד שעלה עליה הכורת בשנות השואה האיומה.

צילום מקרוב של שמות הצדיקים
צילום מקרוב של שמות הצדיקים

העיר נקראה עד שנת תשכ"ב 'סטניסלב' (סטניסלבוב, בפי הפולנים), על שם אביו של מייסד העיר, הגרף אנדריי פוטוצקי. עם יסודה של העיר, הזמין הגרף את היהודים להתיישב בה. בשנת תקל"ב, לאחר חלוקת פולין הראשונה, עברה העיר לשלטון האימפריה האוסטרו-הונגרית ולאחר מלחמת העולם הראשונה עברה לשלטון פולין, עד לתחילת מלחמת העולם השניה, אז הפכה להיות חלק מאוקראינה המערבית.

בעיר, שהוקמה לפני כ-350 שנה, ישנם שני בתי קברות. בבית הקברות העתיק בו הוקמה המצבה, טמונים בין היתר רבני העיר שהיו גדולי ומאורי ישראל באותם דורות, ביניהם: הרה"ק רבי אריה לייביש אויערבאך זי"ע תלמיד הבעש"ט הק', רבו ודודו של בעל 'מאיר נתיבים' ואביו של הרה"צ רבי דוד צבי הגדול אויערבאך זצ"ל (חותנו של הרה"ק רבי נתן מברסלב זי"ע הטמון במוגילוב); הרה"ק רבי אריה לייביש הורוויץ זי"ע בעמ"ח 'פני אריה', בנו הגה"צ רבי משולם יששכר הלוי זצ"ל, בנו הגה"צ רבי יצחק הורוויץ זצ"ל בעל 'מאה שערים', ונכדו הרה"צ רבי אריה לייבוש זצ"ל; הרה"צ רבי אברהם כ"ץ זצ"ל, הגאון רבי יהודה זעלקא זצ"ל בעמ"ח 'רביד הזהב' על יו"ד, ועוד מגדולי ישראל שכיהנו ברבנות העיר הגדולה סטאניסלאב במשך השנים הרבות.

במשך זמן רב מאוד ביקשה האגודה להקים מצבה על בית הקברות, אשר כמו בבתי קברות רבים במזרח אירופה, נעקרו ממנו כל מצבותיו וכמעט ולא נותר זכר להיותו בית קברות. לפני מספר שנים הניח יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א מצבת זיכרון לאותם קדושי עליון על שטח בית הקברות ההרוס, אולם השלטונות המקומיים הסירו את המצבה בתואנות שונות ובעיקר לאור דרישתם להוציא רישיון מסודר להניח מצבה שכזו.

הקמת המצבה החדשה התעכבה בשל קשיים בירוקרטיים ואחרים, אולם כאמור, בחסד השי"ת הגיע הרישיון המסודר בתקופה האחרונה, והמצבה הונחה בימים האחרונים על המקום בו עמד בעבר בית הקברות שהיו טמונים בו כל-כך הרבה רבנים גאונים וצדיקים מפורסמים.

אגודת 'אהלי צדיקים' רואה לעצמה זכות שהיא חובה להמשיך ולשמר את המקומות הקדושים לעם היהודי ברחבי אוקראינה ובכל מקום שהוא, ואם למרבה הצער לא נותר זכר מבית הקברות שנהרס בצוק העתים, לכל הפחות להעמיד מצבת זיכרון בתוך המתחם הקיים, כדי שהעוברים והשבים ידעו כי במקום זה היה עד לפני עשרות שנים, בית קברות יהודי והוא מקום חשוב ליהדות.

במקום זה נטמנו
במקום זה נטמנו

יצוין כי בסטאניסלאב ישנו בית קברות נוסף בפאתי העיר, שם טמון הגה"ק רבי חיים מאטיניא זי"ע בעל 'נימוקי חיים', אחד מגדולי הצדיקים בדור האחרון ומגזע בית ויז'ניץ, שעבר להתגורר בסטאניסלאב אחרי מלחמת העולם הראשונה ושם מנוחתו כבוד. אגודת 'אהלי צדיקים' בשיתוף חברת 'הגן הנאה' דחסידי ויז'ניץ, מתכוננת בתקופה הקרובה לשפץ את האוהל הישן על קברו של הגה"ק מאטיניא, לאחר שהמקום כולו נמצא תחת עזובה רבה ברבות השנים, ובע"ה מקווים כי התוכניות המפורטות יקרמו עור וגידים בעתיד הקרוב.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע