Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הדלקת נר חנוכה בבית מדרשו העתיק של הגה"ק המהרש"א זי"ע באוסטרהא

התרגשות רבה בהיכל העתיק בהשתתפות עשרות יהודים מהעיר ומהסביבה, בראשות ראש הקהילה היהודית מר גרישא הרשינוב * בהדלקת הנר כובד יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות', הרב ישראל מאיר גבאי

לראשונה מזה 80 שנה:
הדלקת נר חנוכה בבית מדרשו העתיק של הגה"ק המהרש"א זי"ע באוסטרהא
התרגשות רבה בהיכל העתיק בהשתתפות עשרות יהודים מהעיר ומהסביבה, בראשות ראש הקהילה היהודית מר גרישא הרשינוב * בהדלקת הנר כובד יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות', הרב ישראל מאיר גבאי

 
היסטוריה באוסטרהא: לראשונה מזה שמונה עשורים, מאז גורשו אלפי היהודים מבתיהם בעיר הקדושה 'אוסטרהא' ורבים מהם נהרגו על קידוש השם בימי הזעם, התקיים מעמד מרגש ורב הוד של הדלקת נרות חנוכה, בהיכל בית הכנסת העתיק של הגה"ק המהרש"א זי"ע, העומד בלב העיירה מעל חמש מאות שנה ונשמר במתכונתו המקורית עד ימינו.

ראש הקהילה היהודית מר גרישא הרשינוב שיחי' שמשקיע בשנים האחרונות דמים תרתי משמע בשיפוצו ושימורו של בית הכנסת, נענה לבקשת יהודי העיירה שנותרו לפליטה באוסטרהא וביקשו לזכות גם הם במעמד הדלקת נר חנוכה בפרהסיא לפרסומי ניסא בעוז ובגאון במקום מקודש זה, מקום בו התפלל הגה"ק המהרש"א זי"ע וחיבר את פירושו הנודע על התלמוד, המאיר עד היום את הגמרא באור יקרות מבית מדרשו ומדשן ביתו.

במעמד המרגש שנערך בהיכל בית הכנסת העתיק, בהשתתפות עשרות יהודים מהעיר והסביבה, כובד יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' הרב ישראל מאיר גבאי, להדליק את הנר הראשון במנורה שהוצבה סמוך לגומחת ארון הקודש, מקום בו עמד גאונה וקדושה של אוסטרהא בשנות הנהגתו בעיר שנקראה בפי כל 'אות תורה', על שם גדוליה וצדיקיה שפיארו את רחובותיה.

יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי: "היה זה מעמד מרגש מאד עבורי ובשביל כל היהודים שנכחו במקום הקדוש הזה. זכתה אגודתנו 'אהלי צדיקים – גדר אבות' ליטול חלק בעבודות השיפוצים הנרחבים הנעשים בהאי אתרא קדישא בשנים האחרונות, במטרה עליונה לשמר את המבנה העתיק שנחשב לנכס עצום לעם היהודי, מזכרת נצח מהחיים היהודיים התורניים שפיכו בעוז באוסטרהא.

"אני משגר בזאת ברכות לידידנו החשוב מר גרישא הרשינוב ראש הקהילה היהודית באוסטרהא, על פעליו המבורכים לשימורו של בית הכנסת והחייאת הקהילה היהודית בעיר, בתקווה לברך על המוגמר בקרוב ממש בהשלמתו של השיפוץ הכללי ברוב פאר והדר".         
 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע