Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

דרוביץ': הוקמה מצבה לציון בית הקברות

בעיר דרוהוביץ' שבמערב אוקראינה, העמידה לאחרונה האגודה מצבה, לסימון בית החיים היהודי העתיק בעיר, שמצבותיו נעקרו ובתי מגורים נבנו על חלקו.

בעיר דרוהוביץ' (יידיש: דראביטש; אוקראינית: דרוגוביץ') שבמערב אוקראינה, העמידה לאחרונה האגודה מצבה, לסימון בית החיים היהודי העתיק בעיר, שמצבותיו נעקרו ובתי מגורים נבנו על חלקו.

 

בבית הקברות טמונים, בין היתר – כפי שמציינת המצבה – כמה מתלמידי הבעש"ט זיע"א; הרה"ק רבי אשר (השני) מקרלין, הרה"ק רבי אליהו דרוהוביטש תלמידו של החוזה מלובלין והרה"ק רבי אלעזר ניסן טייטלבוים, בנו של הרה"ק בעל "ישמח משה".

 

המצבה הוקמה במקום בו, על פי עדויות, עמד האוהל שעל קברו של הרה"ק ר' אלעזר ניסן טייטלבוים.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע