Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

דראהביטש | מתחילים בהקמת האוהל

לאחר קבלת הרשיון להקמת אוהל על קברו של הרה"ק רבי אליעזר ניסן טייטלבוים זצ"ל מדראהביטש מתחילים בהקמת האוהל על קברו

לאחר קבלת הרשיון להקמת האוהל על קברו של הרה"ק רבי אליעזר ניסן טייטלבוים זצ"ל מדראהביטש מתחילים בהקמת האוהל על קברו בעזרתם של חסידי סאטמר.

לפני כמה שנים התגלו על ידי הרה"ח ר′ ישראל מאיר גבאי שליט"א יו"ר אגודת "אהלי צדיקים" היסודות של האוהל שהיה על קברו של הרה"ק רבי אלעזר ניסן טייטלבוים זצ"ל מדראהביטש, בנו של הרה"ק רבי משה טייטלבוים זצ"ל מאיהעל, בעל ה′ישמח משה′.

היסודות של האוהל שהיה על קברו של רבי אלעזר ניסן, בבית העלמין העתיק בעיר דראהביטש שבמערב אוקראינה, נעלמו לאחר שבית הקברות חולל בידי הנאצים ימ"ש במהלך השואה האיומה, ומאז נעלמו עקבות האוהל והציון.

בבית העלמין זה נטמנו צדיקי וגדולי עולם נוספים כמו רבי יקותיאל זלמן סג"ל זצ"ל אבד"ק דראהביטש, רבי יצחק חיות זצ"ל אב"ד סקאליע בעל "זרע יצחק", רבי אשר (השני) מקארלין זצ"ל, רבי אליהו דרוהוביטש זצ"ל תלמידו של החוזה מלובלין ועוד. כל האוהלים נעקרו ונחרבו עד היסוד.

הפעילות הקדחתנית להצלת בית העלמין, שמצבותיו נעקרו ובתי מגורים נבנו על חלקו, החלה לפני מספר שנים, בידי הרב ישראל מאיר גבאי, יו"ר אגודת "אוהלי צדיקים" – לאחר שריחפה סכנה לשלומו של בית הקברות, אותו זממה הממשלה להפקיע ולחרוש אותו לחלוטין, כדי להקים במקום פרויקטים שונים.

לאחר פעילות יזומה ומואצת מול הממשלה, קיבלה האגודה אישור להקמת מצבה בשטח בית העלמין, ואכן, כבר לפני כשנה ומחצה, העמידה האגודה מצבה, לסימון בית החיים היהודי העתיק. המצבה הוקמה במקום בו, על פי ההשערות, עמד האוהל שעל קברו של רבי אלעזר ניסן טייטלבוים זצ"ל.
 
לפני כשנתיים פתחה אגודת "אהלי צדיקים", בעזרתם האדיבה של חסידי סאטמאר,
ובהדרכת הרבנים הגאונים דסאטמאר, בפעילות נמרצת, כדי לחשוף את מיקומו המדוייק של האוהל של רבי אלעזר ניסן זצ"ל.

על פי עדותם של כמה מיוצאי דראהביטש, כל האהלים זולת אוהלו של רבי אלעזר ניסן היו קטנים, ולא התאפשרה בהם כניסתו של יותר מאדם אחד. שלא כמו במקום מנוחתו של רבי אליעזר ניסן זצ"ל, שעל קברו הוקם אהל גדול.

כאשר הצטברו העדויות בקרב אנשי אגודת אוהלי צדיקים, החלו לפעול בשטח, באמצעות מכשירי מדידה מיוחדים שהובאו לשטח, החלו לגשש על פני משעולי בית העלמין כדי לגלות שרידים לאוהל אפשרי. המשימה לא הייתה קלה. בית העלמין הפך לשדה טרשים וצמחיה עבותה כיסתה את פני השטח. המקום גם היה זרוע אבנים דבר שהקשה על הפועלים. העבודה התנהלה בקצב איטי. ראשית, ניקו את השטח ולאחר מכן נעצו את זרועות המכשיר אל בטן האדמה. 

לאחר זמן קצר ועבודה מרובה המכשיר גילה את יסודותיו של האוהל, על פני המקום
שעליו העידו יוצאי דראהביטש, כמקום האהל. גם מידותיו הלמו את התיאור על אוהל גדול ובולט. אולם כדי לאשר את התגלית במאת האחוזים, איתרו פעילי האגודה לאחר מאמצים כבירים, תמונות שהיו שמורות במרתפי הארכיונים הלאומיים בסנט פטרבורג ווושיגנטון, ובהן צילומים אוויריים שתיעדו את העיר דראהביטש, ואת בית העלמין שבה, עוד בטרם פרוץ מלחמת העולם השניה.

לאחר מיפוי ובדיקה קפדנית, הצליחו פעילי האגודה לאשר את הממצא המרגש: נמצאו יסודות האוהל שעל קברו של רבי אליעזר ניסן זצ"ל.

בתקופה האחרונה ניהל הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר האגודה מגעים נמרצים מול הממשל, כדי לקבל מהם אישורי בניה מיידים להקמתו המחודשת של האוהל.

בימים הקרובים, תחל האגודה בעזרתם של חסידי סאטמר בהקמת היסודות החדשים הדרושים להקמת האוהל.

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע