Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

דז'ורין, אוקראינה: בית הקברות חולל

הלם וזעזוע בקרב הקהילה היהודית באוקראינה לאחר חילול בית הקברות היהודי בדז'ורין על יד שאריגרד

הלם וזעזוע בקרב הקהילה היהודית באוקראינה לאחר חילול בית הקברות היהודי בעיירה דז'ורין ליד שאריגרד, כ-70 מצבות עתיקות נותצו ונשברו והרס רב נזרע בכל רחבי בית הקברות העתיק.

יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' הרה"ח ר' ישראל מאיר גבאי שליט"א ביקר במקום והזדעזע למראה ההרס הרב שנגלה לעיניו: "מדובר בבית קברות גדול וישן שנשמר יחסית יפה והכאב למראה ההרס הוא רב, אנו מצפים מהרשויות שיטפלו באירועים כגון אלו בחומרה רבה בכדי שלא ישנו".

באגודה מביעים שהט נפש למראה הוונדליזם וההרס הרב שנגרם לבית הקברות, מעשה זה מצטרף לשרשרת אירועים של פגיעות בבתי קברות יהודיים בעולם, האגודה נוקטת בכל הצעדים שמקרים מעין אלו לא יישנו.

בכדי להציל את בית הקברות בעיירה דז'ורין מחורבן נדרשת עבודה לשיקום וגידור בית הקברות, דבר הכרוך בעלויות רבות, בתי קברות רבים משוועים לעזרה והצלה ואין בידי האגודה את האמצעים הנדרשים בכדי להצילם, באגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' יווצאים בקריאה נרגשת לבוא ולהשתתף במשימה הכבירה של שמירה על קברי אחינו בית ישראל.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע