Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

דוביסאר, מולדובה: הושלמה בניית האוהל על ציון הרה"ק רבי מנחם מנדל מבאר זי"ע

מגדולי תלמידי הבעש"ט הק' זי"ע שהפליג רבות בשבחו הגדול | בית החיים העתיק בדוביסאר נחרב בצוק העתים וכל הקברים הועברו לבית קברות חדש, יחד עם מצבתו של המגיד מבאר

בשורה טובה ומשמחת לעולם היהודי: בעיירה 'דוביסאר' במדינת מולדובה, נשלמו בימים האחרונים עבודות הבנייה במתחם קבורתו של אותו צדיק וקדוש, הרה"ק רבי מנחם מנדל מבאר זי"ע, מגדולי תלמידי הבעש"ט הק' זי"ע וידוע בכינוי המפורסם "המגיד מבאר". בכך הגיע אל סיומו בשעה טובה ומוצלחת הפרויקט החשוב שלקח על עצמו יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים', הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, בתום שנים ארוכות של פעילות אינטנסיבית בהאי אתרא קדישא.

המגיד מבאר היה כאמור מבני היכלא קדישא של הבעל שם טוב ולמד אצלו יחד עם ידידיו הרה"ק רבי נחמן מהורדונקה זי"ע והרה"ק רבי נחמן מקאסוב זי"ע. תחילה היה מראשי וחכמי הקלויז בברודי, ובהמשך דבק ברבו הבעש"ט הק' שהעריך אותו מאד והיה מרבה להפליג בשבחו, עד שפעם אמר הבעש"ט: "הוא גדול כמוני והוא רחוק ממני רק כחוט השערה, אולם את חוט השערה הזה לא יוכל לעבור לעולם"… במכתב שהתגלה לפני כמה שנים בגניזה החרסונית, כתב אליו הבעל שם טוב תוארים גבוהים עד לב השמיים.

מנוחתו כבוד בעיירה דוביסאר – דובסרי במולדובה. על כך מספר הרב ישראל מאיר גבאי את השתלשלות העניינים לשיפוץ המצבה: "בתחילה היה טמון רבי מנדלי מבאר בבית הקברות העתיק, אבל בצוק העתים הרסו את בית הקברות והוציאו את כל המצבות עם עצמות הנפטרים לבית הקברות החדש באזור הזה, ביניהם גם את קברו של המגיד מבאר. עד לפני שנים רבות, עוד היה שלט בשפה הרוסית שהודיע לעוברים והשבים כי במקום זה טמון רבי מנדלי מבאר לאחר שהועבר לכאן. לפני שנים גם שיפצתי קצת את המקום עם שיש וצבע, אבל עדיין היה המקום הקדוש הזה מוזנח מאד וכמעט אף אחד לא הגיע להתפלל שם".

יו"ר האגודה מספר כי הכל התחיל בעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה, כאשר השערים נסגרו בשדות התעופה ברחבי אוקראינה וכך נוצר מצב בו צריכים להגיע לאוקראינה דרך מולדובה. "בפעם הראשונה בה חזרתי לאוקראינה מאז פרוץ המלחמה, עברתי כמו רבים דרך מולדובה וביקשתי כבר להישאר שם לכמה ימים כדי לחפש קברי צדיקים באזור. כך הגעתי לדוביסאר והתחלתי לשפץ את המקום בו טמון המגיד מבאר, עד שב"ה זכינו לברך על המוגמר בימים אלו בהקמת האוהל החדש עם השיפוץ הכללי של כל המתחם עם הרבה מאד שיש יקר-ערך על המצבה הקדושה".

בדבריו של הרב ישראל מאיר גבאי מתברר עוד, כי בעקבות המלחמה והגעתו למולדובה מיד אחרי חג הפסח בדרכו לאוקראינה, זכה בהשגחה פרטית למצוא כמה וכמה תגליות נפלאות שעוררו עניין רב בכל תפוצות ישראל. כך היה במציאת הקברים של הרה"ק רבי אריה לייבוש מלאנצהוט זי"ע והגה"ק רבי יהודה לייב צירלסון זצוק"ל בקישינוב, כך היה במציאת קברו של הרה"ק רבי שבתי מראשקוב זי"ע שהדהימה את כל העולם היהודי, וכך גם עתה בהשלמת השיפוץ והקמת האוהל על ציון המגיד מבאר.

יצוין בזאת כי גם אחרי מציאת קברו של רבי שבתי מראשקוב, לא נח הרב ישראל מאיר גבאי וממשיך לשפץ ולשקם את מתחם בית הקברות העתיק בעיירה הוותיקה. עד כה הורמו מתוך האדמה 18 מצבות שנמצאו עליהם כיתובים מופלגים ותוארים רבים, מהם ניתן ללמוד כי מדובר ברבני העיירה ובצדיקיה, כאשר בתכנית להמשיך הלאה ולמפות את כל בית הקברות בשיפוץ כללי ומקיף, לתת את הכבוד הראוי לאלו הטמונים בין רגבי אדמותיו.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע