Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

דובובה, אוקראינה: בית הקברות קם לתחיה

הושלמו עבודות הצלת ושיקום בית הקברות בדובובה

דובובה עיירה בערי הקרפטים שבאוקראינה, מיקום שעה וחצי (נסיעה) צפונית לעיר חוסט, התיישבות היהודים באזור החלה במאה ה-17 וכמו ברוב עיירות הסביבה התקיימה במקום לאורך השנים קהילה יהודית מפוארת שהשאירה את רישומיה בבית הקברות היהודי במקום.

לפני מס' שנים הגיע למקום יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, כמרבית בתי הקברות היהודים באיזור עמד בית הקברות עלוב ועזוב כשמס' מצבות מבצבצות מבין העשביה והעזובה ששלטה בבית הקברות.

בשנה האחרונה החלה האגודה בפעילות נמרצת בכדי להציל את בית הקברות, לאחר קבלת האישורים המתאימים החלה העבודה, עצים נעקרו עשביה נוכשה, 331 מצבות שהיו שקועות באדמה חזרו לעמוד על מקומם בתוך מסגרת בטון, המצבות נצבעו מחדש על ידי מומחה למצבות עתיקות ששיחזר את האותיות הכתובות על גבי המצבות, מבקר שיגיע למקום ישתומם למראה עיניו, בית קברות שלם שקם לתחיה.

פעילי האגודה מביעים את הוקרתם והערכתם הרבה לנדיבים החשובים שלקחו על עצמם את הוצאות הפרויקט המורכב והחשוב הצלת בית הקברות.

העמדת וצביעת המצבות הינו דבר חשוב לאין ערוך בתרומתו לשמירה העתידית על בית הקברות, דבר שלא תמיד מתאפשר מחמת מגבלות תקציב.

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע