Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

דאשיב

בדאשיב‚ שם לא נותר זכר נראה לעין מבית הקברות ה"חדש"‚ העמידה האגודה מצבת ציון לבית החיים‚ שקיים מאז שנת תר"ן. האגודה סימנה גם את בית הקברות ה"ישן" בעיר.

בדאשיב, שם לא נותר זכר נראה לעין מבית הקברות ה"חדש", העמידה האגודה מצבת ציון לבית החיים, שקיים מאז שנת תר"ן. האגודה סימנה גם את בית הקברות ה"ישן" בעיר, בו קבור, בין היתר, הרה"ק רבי שמואל אייזיק מדאשיב, מגדולי תלמידיו של רבי נחמן מברסלב.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע