Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

גילוי: קברים מתחת למחסן בניעז'ין

מסתבר, כי מתחת למחסן העתיק ישנם קברים, ועד שלא הרסו את המחסן על מנת לבנות בית כנסת והכנסת אורחים לא נודע הדבר. מיד עם חשיפת הקברים, כוסו העצמות ונטמנו, ועליהם הוקמו מצבות חדשות.

בעיר ניעז'ין, שם טמון אדמו"ר האמצעי מחב"ד, ואשר לאחרונה נמצא בשיפוצים נרחבים באמצעות האגודה ובפיקוחם של רבני חב"ד הרב יעקב מוזיקנט, רבה של צ'רניגוב הסמוכה והרב שלמה וילהלם, רבה של ז'יטומיר, תוכננה, במסגרת השיפוצים, הקמת בית כנסת והכנסת אורחים שיפעלו בסמוך לציון, במחסן שעמד שם במשך שנים ואשר היו בטוחים כי אין מתחתיו או סמוך אליו קברים.


 


ואולם, כאשר נהרס המחסן, נתגלו למרבה התדהמה, מתחת ליסודותיו עצמות וקברים.


 


מסתבר, כי איש לא ידע שמתחת המחסן טמונים יהודים, ועד שלא הרסו את המחסן לא נודע הדבר.


מיד עם חשיפת הקברים, כוסו העצמות ונטמנו, ועליהם הוקמו מצבות חדשות.


 


בית הכנסת והכנסת אורחים יופעלו במבנה מיוחד שנבנה לצורך הענין מחוץ לשטח בית החיים.


 


דיווח באתר 'שטורעם'


 


גלרית תמונות: אדמו"ר האמצעי

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע