Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

גורודוק, ממשיכים להציל

בשבועות אלו נשלחו שוב פעילי האוגדה להמשיך בפריוקט הצלת בית הקברות בעיר גורודוק שבאוקראינה ולהצבת שער לבית הקברות אשר תבהיר לכל עובר ושב כי המקום הינו בית קברות יהודי עתיק

פעולות ההצלה של בית הקברות בעיר גורודוק שבאוקראינה בעיצומן. האגודה מתחזקת את בית הקברות כבר כמה שנים, אך לפני כשלושה חודשים החליטו באגודה להגביר את הקצב ואכן נעשתה במקום עבודה אינטנסיבית במהלכה גילו את קברו של רבי אברהם חיות בעמ"ס הולך תמים יחד עם כ-7 צדיקים אשר שמם לא נודע.

כך קרה שהכסף אשר הוקצב באגודה לפרויקט הצלת בית הקברות אזל מהר מכפי שתכננו ועלויות הצלת ושיפוץ קברי הצדיקים עצרו את הפריוקט לזמן מה, בשבועות אלו נשלחו שוב פעילי האוגדה להמשיך בפריוקט.
לאגודה עדיין אין את מלוא הסכום על מנת לסיים את הפרוייקט, אבל לעת עתה תסתפק האגודה בהצבת שער לבית הקברות אשר תבהיר לכל עובר ושב כי המקום הינו בית קברות יהודי עתיק.

לחץ כאן! ותרום לפעילותה הברוכה של האגודה למען קברי אבותינו עליהם אומר הזוהר הקדוש "אלמלי תפילת המתים על החיים, לא יוכל העולם להתקיים אפילו רגע אחד".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע