Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ברדיטשוב: כבוד המתים ורווחת החיים…

לאחר שבשל חסרונם של חדרי נוחיות באזור בית החיים בברדיטשוב, היו מי שעשו צרכיהם

ברדיטשוב, אוקראינה: רבים מאוד פוקדים במשך השנה את ציונו של סנגורן של ישראל, רבינו הגדול רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א, הטמון במרכז בית הקברות בעיר ברדיטשוב.

אולם, בשל חסרונם של חדרי נוחיות באזור בית הקברות, היו מהמבקרים שעשו – למרבה הבושה – את צרכיהם בשטח בית החיים, עובדה שגרמה לצחנה ולביזוי כבוד המתים.

בשל כך, למען כבוד המתים ולרווחת החיים ולאחר התייעצות עם רבני האגודה, הקימה האגודה לקראת יום ההילולא (כ"ה תשרי תשע"א) מבנה טרומי – על גבי חלל, ובתוכו חדרי שירותים כימיים, שכן אי אפשר להעביר צנרת ביוב בתוככי בית הקברות…

הקמת המבנה וחדרי הנוחיות עלו סכום גדול מאוד, ובשל המהירות הנדרשת להקמה, בשל יום ההילולא,  נבנה המבנה בלא מקור מימון.

אם ברצונכם לקחת חלק בכבוד בית החיים בו טמון סנגורן של ישראל, רבינו לוי יצחק מברדיטשוב, לחצו כאן – ותרמו את חלקכם, כפי יכולתכם.

בית הקברות בברדיטשוב מטופל ומנוקה בקביעות על ידי פעילי האגודה, שאף גוזמים בקביעות את העשבים והעצים הגדלים בשטח בית הקברות, על מנת לשמור על כבודו.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע