Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בעקבות אהלי צדיקים: ישראלים מבקשים לצאת לסוריה

בעקבות נסיעת יו"ר האגודה: בשבוע שעבר דיווחו כלי התקשורת על יזמה לארגן נסיעה קבוצתית ישירה מישראל לסוריה, על מנת לבקר, בין היתר, בציונו של רבי חיים ויטאל זיע"א הטמון בדמשק.

נסיעתו של יו"ר אהלי צדיקים, הרב ישראל מאיר גבאי, לסוריה בערב חג הפסח האחרון, עליה דיווחנו כאן ועליה דווח בכלי התקשורת השונים ממשיכה לעורר הדים.


 


בשבוע שעבר דיווחו כלי התקשורת על יזמה של אנשי עסקים ישראלים לארגן נסיעה קבוצתית ישירה מישראל לסוריה, על מנת לבקר, בין היתר, בציונו של רבי חיים ויטאל זיע"א הטמון בדמשק.


 


עו"ד ניסן שריפי, שיזם את הנסיעה, פנה באמצעות ידידו, העיתונאי באסם ג'אבר, עורך העיתון הערבי "פנורמה" היוצא לאור בישראל, לגנרל עלי חמוד, בעבר שר הפנים הסורי, בבקשה לאפשר לקבוצה להכנס לדמשק לביקור קצר, כנראה דרך מעבר קונטרה.


 


היזמה, סיפר באסם ג'אבר ל"אהלי צדיקים" באה בעקבות נסיעתו של יו"ר האגודה לסוריה, שעוררה הדים רבים הן בקהילות יוצאי סוריה היהודים והן בציבור בכלל, עליהם ניתן ללמוד מכלי התקשורת הרבים שסיקרו את הנסיעה ואת מטרתה.


 


מטרתה של היזמה, אומר עו"ד שריפי, היא לבקר בדמשק, בציונו של רבי חיים ויטאל, שטמון שם, ולדברי בני הקהילה אותם ציטט הרב גבאי בשובו מסוריה מעולם לא הועבר משם, בניגוד לטענות אחרות.


 


לשאלת כלי התקשורת שפנו לאגודה לבקשת תגובה על היזמה, השיבה האגודה כי היא מתנגדת ליזמות הכרוכות בסיכון אישי, אולם היא מברכת על כל יזמה חוקית שהיא שמטרתה עליה לקברי צדיקים, בכל מקום בעולם. "ברחבי העולם כולו הוכח", אמרו אנשי האגודה", כי הנסיעות לקברי צדיקים הן השמירה הטובה ביותר על הקברים ועל בתי הקברות הסמוכים להם".


 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע