Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בית הקברות העתיק של טשארני-אוסטרהא נחשף במלואו מתחת לפני האדמה

בית הקברות העתיק של טשארני-אוסטרהא נחשף עם קבר הצדיק ויסודות האוהל של הרה"ק רבי ישראל אברהם מטשארני-אוסטרהא זי"ע

תגלית נפלאה במעבה האדמה:
בית הקברות העתיק של טשארני-אוסטרהא נחשף עם קבר הצדיק ויסודות האוהל
של הרה"ק רבי ישראל אברהם מטשארני-אוסטרהא זי"ע

 
תגלית מדהימה שכזו הצליחה להפתיע גם את הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים', המתעסק עם קברי צדיקים וחשיפת בתי קברות זה ארבעה עשורים. במרכז העיירה השכוחה 'טשארני-אוסטרהא' הסמוכה למעזיבוז, מתחת לפני האדמה שהייתה נראית מבחוץ אדמת שדה שגרתית, התגלה בית הקברות היהודי במלואו עם עשרות מצבות יהודיות ובמרכזו אוהלו של הצדיק המפורסם, הרה"ק רבי ישראל אברהם מטשארני-אוסטרהא זי"ע, בנו של הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע וחתן הרה"ק רבי זאב וואלף מטשארני-אוסטרהא זי"ע.  

הרב ישראל מאיר גבאי מתקשה לכלוא את התרגשותו העצומה לנוכח התגלית הזו: "כבר זכיתי פעמים רבות לגלות בתי קברות במקומות נידחים שאיש לא ידע עליהם, אבל הפעם מדובר במשהו שעוד לא חוויתי מעולם; לגלות בית קברות שלם שהיה מוחבא מתחת לפני האדמה כל כך הרבה שנים, עד שהתחלנו לחפור ולקלף את שכבת האדמה הראשונה, שאז החלו לצוץ קברים רבים מתחת הקרקע, כאשר ההתרגשות הגדולה הגיעה לשיאה עם מציאת יסודות האוהל ובו החלק התחתון של מצבת הרה"ק רבי ישראל אברהם מטשארני-אוסטרהא זי"ע, שהגיע לעיירה בעקבות חותנו הרה"ק רבי זאב וואלף מטשארני-אוסטרהא זי"ע, שעלה ברבות הימים לארץ הקודש ומנוחתו כבוד בבית החיים בעיה"ק טבריה, בחלקת תלמידי הבעש"ט הק' זי"ע".

אחרי עלות חותנו הק' לארץ ישראל, מילא רבי ישראל אברהם את מקומו ברבנות העיירה טשארני-אוסטרהא ושמו התפרסם בכל הגלילות כאיש קדוש וכצדיק מופלג, על אף היותו אז אברך צעיר בן כ"ג שנה בלבד. בסוד ישרים ועדה מסופר בהפלגה שבעת לידתו התבטא עליו אביו הרבי ר' זושא מאניפולי, שנשמת בנו היא נשמת חזקיהו מלך יהודה. בספר 'סיפורי צדיקים החדש' (עמ' 44) מובאים עליו סיפורי הוד ומופת רבים, וכפי שהתבטא פעם על מדרגתו באמרו שיש בכוחו להביט חמשה עשר פרסאות סביבת טשארני-אוסטרהא מחמת קדושתו הרוממה שהיתה בתינוק במעי אמו שהוא צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו.

והנה אחד הסיפורים המובאים שם: "הרה"ק רבי ישראל אברהם מטשארני-אוסטרהא זי"ע היה מתאנח ומצטער על זה וכה אמר: 'הנה בנערותי היה דרכי לגלות לכל אדם הבא לפני, כל מה שחטא ופשע נגד השי"ת מיום היותו עד היום הזה, ועל ידי זה היה אותו האיש מתחרט והיה שב בתשובה שלמה לפני השי"ת, אבל עכשיו שאני מטופל וצריך להעולם, אני מוכרח לשתוק ולא לגלות, אע"פ שאני רואה את הכל, כי באם שאגלה לאנשים את מומם, לא יבואו אלי, ושאני נצרך לכן מוכרחני לשתוק, אכן אין כך האמת, כי שורת הדין היא לגלות, רק ההכרח לא יגונה, אבל, איז דען אמת אזוי? על זה היה מצטער ונאנח".

על פי המובא בספרי דברי ימים, לא ארכו ימיו ושנותיו על פני האדמה והסתלק בדמי ימיו לבית עולמו והוא בן ל"ט שנים בלבד, ביום כ"א טבת שנת תקע"ד, עוד בחיי חותנו הק' רבי זאב וואלף שעלה כאמור לעיה"ק טבריה. מסופר, כי אלמנתו הצדקת מרת ציזי חנה ע"ה נהגה ברבנות אחרי פטירתה וחסידים רבים נהרו אליה כמו בחיי אישה. גם מחותנה הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע, שבת פעם בטשארני-אוסטרהא והלך לסעודה שלישית להשתתף בשולחנה של הרבנית ע"ה. [בנו, הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע היה חתנו של רבי ישראל אברהם].

ככל הנראה בצוק העתים ובחסות השלטון הקומוניסטי, הועלם בית הקברות היהודי בעיירה וכוסה כולו באדמה עד שלא נראה כלל כלפי חוץ. בשנים האחרונות, לאחר שהרב ישראל מאיר גבאי נכנס לעובי הקורה והחל להתחקות נמרצות אחר מיקומו של בית החיים, גילה כי על פי הרישומים במסמכי העירייה וכן על פי עדויות נכרים מקומיים קשישים, שבחלקת השדה שבקצה העיירה אמור להיות שטחו של בית הקברות היהודי.

לאחר חפירות מקצועיות שנעשו בחלקת השדה, החלו להתגלות מצבות יהודיות בזו אחר זו, עד שהגיעו גם ליסודות האוהל הקדום בו היה טמון הרה"ק רבי ישראל אברהם מטשארני-אוסטרהא זי"ע. ההתרגשות גדלה מאד לאור מציאת חלק גדול ממצבת האבן של הצדיק המפורסם, בה נראה בבירור את הכיתוב 'משולם זיסל זצ"ל, תנצב"ה', מה שמעיד באלף עדים על הכיתוב בשורות העליונות (שאבד בצוק העתים) כי מדובר ברבי ישראל אברהם בנו של רבי משולם זיסל מאניפולי. בצד האחורי של האבן התגלה גם כיתוב של אזכרה לישועה שמאן-דהו חרט שם של חולה על מצבת האבן, מה שמוכיח יותר מכל כי מדובר במצבתו של הצדיק.

אולם גם אחרי שבית הקברות התגלה על ידי 'אהלי צדיקים', לא הגיעו עדיין אל המנוחה והנחלה, היות וסגן ראש העיר האנטישמי לא נתן לעשות כלום בשטח. הרב גבאי ניסה להפעיל קשרים עם גורמים בכירים בעירייה יחד עם עורכי דין מקצועיים, ללא הועיל. לאחר חודשים ארוכים של פעילות ושתדלנות נמרצת, שיגרה ההשגחה העליונה יהודי מקומי 'מר פרידמן' שסייע רבות בנושא, בפרט לאחר שראש העיר פיטר את סגנו האנטישמי ונתן אישור לעבוד בבית הקברות, בתנאי קודם למעשה שאגודת 'אהלי צדיקים' תקים גם את הגדר סביב כל המתחם שיהיה שמור ומגודר, כאשר למרות שיש כיום ארגון גרמני המקים גדרות סביב בתי עלמין במזרח אירופה, נפלה המלאכה על כתפי הרב ישראל מאיר גבאי שהבין כי אם ימתין לארגונים שונים הוא עלול לפספס את חלון ההזדמנות שנפתח בימים אלו עם אישורו של ראש העיר, וכך זכה להתחיל ולהשלים את המלאכה מתחילתה ועד סופה.  

לדברי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי מדובר בתגלית נפלאה ביותר שעלתה בגורלו לאחר שנים כה רבות של עיסוק בקברות הצדיקים, בפרט כאן שזכה להשלים את המלאכה בכליל תפארת, הן בחשיפתו של בית העלמין שהיה חבוי מתחת לאדמה באופן מוחלט, הן בגידור המתחם ושיפוצו בהשקעה של עשרות אלפי דולרים, והן בגילוי אוהל וקבר הצדיק שמכאן ואילך יוכלו ההמונים המגיעים לתפילות בקברי הצדיקים באוקראינה, יפקדו גם את ציון קדשו של רבי ישראל אברהם מטשארני-אוסטרהא.
 
 
 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע