Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בית הכנסת אורחים באניפולי

תרומה שהתקבלה לאחרונה אפשרה אטימת הגג וקנית והרכבת חלונות ודלתות בבית הכנסת אורחים באניפולי, שבנייתי נעצרה מחוסר תקציב.

לפני כמה שנים החלה האגודה בבניית מבנה מקוה טהרה (שכן נהגו להקפיד על טבילה במקוה לפני כניסה לציון) והכנסת אורחים באניפולי, שם טמונים ממשיך דרכו של הבעל שם טוב המגיד ממזריטש, רבי זושא מאניפולי, ועוד צדיקים קדושים זיע"א.

 

השלד נבנה, אולם אז נעצרה הבניה מחוסר תקציב.

 

יונים החלו לקנן בבניין, שגגו היה פרוץ ולא היו בו חלונות ודלתות, ובעלי כנף ובעלי חיים גרמו לו נזק.

לאחרונה, לאחר שהתקבלה תרומה לצורך הענין, נאטם הגג ונקנו והורכבו החלונות והדלתות.

 

רוצה גם אתה לקחת חלק בבניית בנין הכנסת אורחים שישמש אלפי יהודים בשנה, למנוחה קצרה, לטבילה או להתרעננות?

מלא את הטופס בתחתית הדף ונציגינו יחזרו אליך!

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע