Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בארץ ישראל?! וונדליזם בבית הקברות

אנשי חברה קדישא שפתחו ביום שלישי [כ' כסליו תש"ע] את בית העלמין באשדוד נדהמו לגלות הרס עצום באזור של חלקות הילדים. עשרות מצבות נופצו ועשרות קברים נפתחו

אנשי חברה קדישא שפתחו ביום שלישי [כ' כסליו תש"ע]  את בית העלמין באשדוד נדהמו לגלות הרס עצום באזור של חלקות הילדים. עשרות מצבות נופצו ועשרות קברים נפתחו
 "כואב הלב לראות את המראות", אמר תושב העיר שהיה עד למראות הקשים. לטענתו, לפני ימים אחדים ביקר במקום, אך המצבות עוד היו שלמות.
בין הקברים שהושחתו קבורים אף ילדים אשר נפטרו לפני שנים רבות, ואנשי החברה קדישא  כלל לא מכירים את קרוביהם.
"הטלתי על כמה עובדים שבימים הקרובים לא יעשו כלום, ורק יטפלו בשיפוץ המצבות. מדובר במצבות של ילדים אשר נפטרו לפני שנים רבות, ואין בידינו אפילו כתובות למי הן שייכות. היינו מזועזעים. אלו מצבות של ילדים שלא מבקרים אותם הרבה, ופגעו דווקא במקום הרגיש ביותר", סיפר יו"ר חברה קדישא.

יו"ר אהלי צדיקים הרב ישראל מאיר גבאי אומר שרק לפני פחות משבוע שמענו על  ההרס של מצבות בהר-הזיתים, ובתוכם של כ"ק האדמו"ר מלעלוב זיע"א, ואם זה קורה בארץ ישראל, בעיר יהודית, תבינו מה קורה בעולם לכל בתי הקברות, קברי הצדיקים וקברי האחים….!

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע