Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אניפולי, אוקראינה: נשלמת בניית מרכז הכנסת אורחים

בימים אלו הולכת ונשלמת בניית מרכז הכנסת האורחים באניפולי לרווחת העולים למקום

לפני כעשור התחילה אגודת ′אהלי צדיקים – גדר אבות′ בראשות הרב ישראל מאיר גבאי הי"ו את בנייתו של מרכז הכנסת האורחים באניפולי סמוך ונראה לציוניהם הקדושים של הרה"ק רבי דוב בער המגיד ממעזריטש זיע"א והרה"ק רבי זושא מאניפולי זיע"א ועוד צדיקים מתלמידי הבעש"ט זיע"א.

דא עקא שקשיים כספיים וחוסר תקציב עיכבו את העבודה והיא התנהלה באיטיות.

נוסיף לכך את העובדה שבחודשי החורף האוקראיני הקשה והמושלג כמעט בלתי אפשרי לעסוק במלאכת הבניה ונבין מדוע התעכבה הקמת המבנה עד עתה.

לפני כשנה קבלו על עצמם קבוצת יהודים חשובה מארגנטינה בראשות הנגידים החשובים הרב אושר והרב אדוארדו אדלשטיין הי"ו להשלים את פרוייקט מרכז הכנסת האורחים, בימים אלו מלאכת הקמת המבנה לקראת סיום, כשכל תשתיות המים והביוב, חשמל, חימום וכיוצ"ב מוכנים ואלה העולים היום על ציונו של המגיד ממעזריטש לרגל יום ההילולא י"ט כסלו יוכלו כבר לראות מקרוב את השלמת המלאכה ולברך על המוגמר.

במרכז הכנסת האורחים באניפולי ההולך ונשלם יעמדו לרשות הציבור במשך כל ימות השנה בית כנסת ומרפסת לכהנים, חדר קפה ותה, מקווה (ידועה הקפדת החסידים מקדמת דנא שלא להיכנס לציון המגיד בלי טבילת מקווה), חדרי נוחיות. 

אגודת אהלי צדיקים שמה לה למטרה לבנות מרכזי הכנסת אורחים סמוך ונראה לציוני הצדיקים למרות העלויות הרבות הכרוכות בבניה ובהחזקה השוטפת וזאת על מנת להקל על העלייה לקברי הצדיקים ולאור העובדה שכשיש מבנה של קבע במקום הדבר גורם לעלייה מוגברת של מבקרים וכתוצאה מכך נשמר המקום.

לשותפות בפעילות האגודה לחצו כאן:

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע