Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אנטישמים עקרו השלטים בקברי האחים בבאר

אנטישמים עקרו את השלטים

אנטישמים עקרו את השלטים – בלשון הקודש – שקבעה האגודה בשני קברי אחים בעיר באר שבאוקראינה, בהם צוין כי הנרצחים על ידי הנאצים הקבורים בקברי האחים האלה היו יהודים ופרטים על מספרם ומקומם.

 

האגודה עתידה לקבוע בקרוב שלטים חדשים בע"ה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע