Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אנטישמיות בבר…

מזה שנים, מנסה האגודה להקים אנדרטה לציון בית החיים בעיר באר, בו קבור גם תלמיד הבעש"ט רבי דוד לייקעס, אולם התכנית נתקלת שוב ושוב בקשיים מצד השכנים, שמסרבים בנחרצות לשמוע על כך.

בבית הקברות שבעיר באר שבאוקראינה, קבור הרה"ק רבי דוד לייקעס תלמיד הבעל שם טוב. מבית הקברות לא נותר כלום, ואת שטחו תופסים בנייני מגורים רבי קומות, אולם על פי העדויות, מקום קברו של ר' דוד, הינו סמוך לאחד הבניינים.

 

מזה שנים, מנסה האגודה להקים אנדרטה לציון בית החיים ולציון הציוה"ק, באזור המשוער בו קבור רבי דוד לייקעס, אולם התכנית נתקלת שוב ושוב בקשיים מצד השכנים, שמסרבים בנחרצות לשמוע על כך.

 

כיוון שכך, הציבה האגודה שני שלטים פשוטים על קיר הבנין, סמוך למקום הציון המשוער, ובו מצוין כי השטח הינו שטח בית החיים, וכי באזור טמון הרה"ק ר' דוד לייקעס.

 

לאחרונה, שכרה האגודה קבלן להתחלת ביצוע העבודות להקמת האנדרטה, אולם מיד משנודע הדבר לשכנים, החלו הללו מפגינים נגד הקבלן "המשתף פעולה עם היהודים", כדבריהם, על מנת לגרום לו לחזור בו ולסרב לבניה.

 

מחובתינו לציין, כי למרות שבדרך כלל אין האגודה נתקלת בהתנגדות שכזו מצד שכנים, שבדרך כלל אינם מציבים שום מכשול להקמת אנדרטאות, גדרות ומצבות, הרי שלאחרונה נראה כי מתרבים המקרים בהם מרימה האנטישמיות שוב את ראשה המכוער. כך, למשל, בחמלניצקי, כאשר הוצבה אנדרטה לציון קבר אחים מזמן השואה, הפגינו ארגוני קוזקים נגדה וגרמו להסרתה, תוך איומים חריפים על ראש העיר, שמפחד הגורמים המקומיים הסיר את המצבה והסכים רק להצבת שלט על קיר מבנה סמוך.

 

האגודה ממשיכה במאמציה להקים את האנדרטה בבאר, תוך תיאום עם השלטון המקומי.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע