Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אלפים במז'בוז'

אלפים מהעולים אומנה להשתתף בקיבוץ הברסלבי המסורתי בימי ראש השנה בציונו של רבי נחמן מברסלב, עברו ושהו במז'בוז', על מנת להשתטח על ציונו של אור שבעת הימים, הבעש"ט הק' זיע"א, ונהנו מהכנסת אורחים של אגודת אהלי צדיקים

למעלה מ-22,000 מחסידי ברסלב עלו השנה להשתתף בקיבוץ המסורתי על ציונו של רבי נחמן מברסלב בימי ראש השנה. בימים שלפני ואחרי ראש השנה, עלו אלפים מהם, כמדי שנה, להשתטח על ציונו של קדוש ישראל הבעל שם טוב זיע"א.


 


במז'בוז', מוקד הפעילות הגדול ביותר של אגודת אהלי צדיקים, קיבלו את פניהם מתנדבי האגודה, שהפעילו שם את הכנסת האורחים של האגודה והעניקו כיבוד קל וארוחות חמות לאלפי העולים.


 


רובם ביקרו בבית הכנסת העתיק של הבעל שם טוב ששוחזר על ידי האגודה, ומאות מהם לנו לילה אחד או יותר בלמעלה מ-100 המיטות שמחזיקה האגודה בדירות בקרית הבעל שם טוב במז'בוז', הכוללת את בנין ההכנסת אורחים, למעלה מ-10 דירות נוספות שנרכשו על ידי האגודה במשך הזמן ומבנה נוסף ללינה, שנמצא כעת בבניה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע