Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

איזמיר: אחרי 15 שנה – המעגל נסגר

הרב ישראל מאיר גבאי סוגר מעגל אחרי 15 שנה
של מאמצים וחיפושים אחרי ציון לא ידוע באיזמיר.

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר "אהלי צדיקים", נרגש כשהוא סוגר מעגל שנפתח לפני 15 שנה, עת שיפץ את ציון הרה"ק בעל מחבר הספר הנודע "שבט מוסר", בעיר איזמיר. ובמיוחד כשזה מתקשר לספרי ברסלב.

הכל התחיל כשלפני 15 שנה, עת עסק הרב ישראל מאיר גבאי בשיפוץ ציונו של בעל מחבר הספר "שבט מוסר", כשלצדו ציון נוסף ובלתי ידוע.

לצד זאת, הרב ישראל מאיר גבאי, הדבוק בספרי ברסלב, קרא על צדיק קדוש, אחד מתלמידי אדוננו הבעל שם טוב הקדוש, רבי לייב טרנסטינץ שמו, שנסע בדרכו לארץ ישראל ונפטר על אם הדרך. שאר הפרטים על מקום קבורתו לא נשארו לזכרון, מה שהפריע לרב ישראל מאיר גבאי בכל השנים.

כעת, עם הופעת ספר כתבי רבי שמואל הורוביץ, התגלתה התעלומה, עם הפרטים הברורים על קבורתו של רבי ליב סמוך לציונו של בעל ה"שבט מוסר". הרב ישראל מאיר  גבאי פתר את תעלומות הציון הנוסף הסמוך, ואת תעלומת ציונו של רבי לייב.

"מיהרתי לאיזמיר לשים מצבת זכרון לצדיק קרבי לייב, ולהציב את כל סיפורו בסמוך לתועלת הבאים על הציון" מספר הרב ישראל מאיר גבאי בהתרגשות, ומציין ציון דרך נוסף בתיעוד צדיקי העולם ע"י "אהלי צדיקים".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע